Noodopvang Groningen gaat sluiten; Asielinstroom loopt terug

GRONINGEN – Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers gaat de noodopvang aan de Van Swietenlaan in Groningen sluiten. De instroom van vluchtelingen is dermate sterk afgenomen dat er geen noodzaak meer is de locatie aan de Van Swietenlaan open te houden. Vorig jaar werd de opvang nog met veel haast gerealiseerd om aan de vraag naar opvangplekken te kunnen voldoen.

Aan de Van Swietenlaan verblijven nu nog ruim 150 vluchtelingen, daar waar er plek is voor 550 mensen. De ‘laatste’ asielzoekers zullen worden overgeplaatst naar andere opvanglocaties, permanente azc’s en woningen.

Wel worden er nog altijd stappen gemaakt in het realiseren van twee permanente azc’s aan de Energieweg en de Ulgersmaweg. Beide locaties gaan plaats bieden aan zeshonderd vluchtelingen.