Grote controle in natuur Groningen

PROVINCIE – Afgelopen zaterdag zijn bij een grootscheepse handhavingsactie 70 controles uitgevoerd in het Lauwersmeer, het Zuidlaardermeer en het Oldambtmeer en andere wateren in Oost-Groningen.

De handhavingsactie was georganiseerd door de provincie Groningen, in samenwerking met de politie Eenheid Noord-Nederland, de Hengelsportfederatie Groningen en Drenthe, de FUMO (milieudienst Fryslân), Sportvisserij Fryslân, Staatsbosbeheer en het Groninger Landschap.  Zij spreken van een geslaagde samenwerking, die ze in de toekomst willen herhalen.

Er is tweemaal een boete uitgeschreven voor vissen zonder vergunning, op een totaal van 58 visserijcontroles. Rond het Lauwersmeer werd op drie plaatsen afval gevonden dat illegaal was gedumpt. Ook was er sprake van twee snelheidsovertredingen en waren tweemaal mensen beschermd natuurgebied binnengevaren. In Oost-Groningen zagen opsporingsambtenaren een tent staan, bewoond door een zwerver. Rond het Zuidlaardermeer verstoorden allerlei loslopende honden het natuurgebied.

De controle was specifiek gericht op visstroperij, maar er werd ook gekeken naar andere natuur- en milieuovertredingen in het buitengebied. De provincie voerde samen met de politie en buitengewoon opsproingsambtenaren van andere organisaties, de zogenoemde boa’s. Er werd gecontroleerd vanaf de wal en op het water op overtredingen van de visserijwet en het binnenvaartpolitiereglement, op zaken als snelvaren en het vaarbewijs.
Gedeputeerde Henk Staghouwer was aanwezig bij een deel van de controle. Eerder dit jaar ondertekende hij namens de provincie Groningen een handhavingsconvenant tussen de politie, overheden en natuurorganisaties. ‘Maar het gaat uiteindelijk om de praktijk. Je moet laten zien dat je er bent, als bevoegd gezag.’