Projectgroep gaat voor exploitatie zwembad Ten Boer

TEN BOER – Een vijftal bewoners van Ten Boer willen zich inzetten voor het behoud en de exploitatie van Zwembad de Blinkerd in Ten Boer. Door de noodzakelijke bezuiniging van 1 ton moeten er ingrijpende maatregelen worden getroffen.

De gemeente Ten Boer gaat in gesprek met de projectgroep. Deze groep onderzoekt of het openluchtbad kan worden geprivatiseerd. Om de bezuiniging te kunnen realiseren, moeten er ingrijpende maatregelen worden genomen. Eén van de grootste kostenposten van het zwembad zijn de personeelslasten. Volgens wethouder Heidema is er niet aan te ontkomen om ‘onsympathieke’ maatregelen te treffen. De gemeente heeft recent met de medewerk(st)ers gesproken over enkele ingrijpende maatregelen. ‘We maken ons er niet populair mee’, aldus wethouder Heidema, ‘maar we moeten doorpakken om het zwembad ook in de toekomst voor Ten Boer te behouden. Want hoe dan ook, we willen het zwembad open houden’.

Een vijftal inwoners van Ten Boer wil zich inzetten voor het behoud en de exploitatie van het zwembad. Mogelijk wordt er een nieuwe stichting ‘De Blinkerd’ opgericht. Het voordeel van een Stichting is, dat deze een beroep kan doen op fondsen (subsidies). De gemeente heeft deze mogelijkheid niet. Uiteraard blijft de gemeente meebetalen aan het zwembad. Een zelfde constructie is met succes toegepast op de Tiggelhal.

John Huisinga uit Ten Boer, lid van de projectgroep, heeft een duidelijke visie. ‘We zijn blij dat de gemeente de veranderingen met het personeel heeft besproken. Dit biedt ons de ruimte om, in overleg met de gemeente, te onderzoeken hoe tot een sluitende exploitatie kan worden gekomen. Zo is er op het gebied van energie bijvoorbeeld nog veel te bezuinigen. Daar willen wij ons op richten. Daarnaast kijken we ook hoe de inkomsten kunnen worden verhoogd. Zo denken we bijvoorbeeld aan een ‘cateringplein’ waar ouders gezellig een kopje koffie kunnen drinken, terwijl ze zicht hebben op hun dartelende kinderen in het bad.. Kortom, alles wordt in het werk gesteld om deze prachtige voorziening te behouden voor de inwoners van de gemeente Ten Boer en omgeving. Als groep zien we absoluut mogelijkheden voor een gunstiger exploitatie, maar we kunnen dit natuurlijk niet alleen. Betrokkenheid en inzet van meer mensen is noodzakelijk’

Mensen die zich betrokken voelen bij zwembad ‘De Blinkerd’ en als vrijwilliger iets willen doen in het bad, worden van harte uitgenodigd zich aan te melden. De verwachting is dat de raad in het najaar een definitief besluit neemt over het bedrijfsplan voor het zwembad dat door de projectgroep wordt voorbereid.