Regenboogpad op Ubbo Emmiussingel in Stad

GRONINGEN – Met de instemming van het college van B&W krijgt de stad Groningen definitief een regenboogpad. Het gekleurde ‘zebrapad’ wordt aangelegd op de Ubbo Emmiussingel, op het pleintje in de loop-/fietsroute tussen het hoofdstation en de binnenstad.

Deze plek kwam uit een aantal potentiële locaties als meest geschikt naar voren. Het streven is om het regenboogpad nog vóór National Coming Out Day, op 11 oktober te realiseren.

Initiatief

Het initiatief voor de aanleg van een regenboogzebrapad kwam van de jongerenorganisatie DWARS van GroenLinks. De gemeenteraad heeft dit initiatief omarmd. Ook het college vindt dit een mooie manier om te laten zien dat Groningen een stad is waar iedereen welkom is. In de afgelopen tijd heeft de gemeente, samen met vertegenwoordigers van DWARS GroenLinks, het COC Groningen/Drenthe en de Stichting LGBT gezocht naar de juiste locatie. Daarbij is ook de politie om advies gevraagd en zijn ervaringen van gemeenten die al een regenboogzebrapad hebben meegenomen.

Veilig punt

De meest simpele oplossing, namelijk het verven van de witte vlakken in een bestaand zebrapad bleek juridisch nogal ingewikkeld, omdat daarmee de status van het zebrapad verdwijnt en er een verwarrende en mogelijk onveilige situatie ontstaat. Vanuit het oogpunt van de verkeerveiligheid is ook het toeristische karakter van een regenboogzebrapad zwaar meegewogen. Naar verwachting zullen veel mensen het pad willen fotograferen of gewoon even stil willen staan bij de betekenis van het pad. Dat moet uiteraard veilig kunnen, zonder het overige verkeer te hinderen.

De komende weken zal gewerkt worden aan de realisatie van het regenboogpad.