Nedmag gaat voor nieuwe zoutwinlocatie bij Kiel-Windeweer

VEENDAM – Na diverse onderzoeken heeft het magnesiumzoutbedrijf Nedmag uit Veendam voor de aanleg van een nieuwe zoutwinlocatie gekozen voor het gebied rondom het Groningse Kiel-Windeweer. Het gaat hier om voorgenomen plannen die eerst nog uitgebreid met de omgeving besproken zullen worden

Vergunningentraject

Indien het vergunningentraject gunstig verloopt, kan Nedmag omstreeks het jaar 2020 starten met de aanleg van de nieuwe zoutbronnen in dit gebied. Om voor een vergunning voor een nieuwe zoutwinlocatie in aanmerking te kunnen komen, kiest Nedmag vrijwillig voor een uitgebreide Milieu Effect Rapportage (MER), waarin de omgeving nauw wordt betrokken. Het Ministerie van Economische Zaken geeft dan na een uitgebreide procedure – naar verwachting – de benodigde vergunning af.

Continuïteit Nedmag

In februari van dit jaar heeft Nedmag aangekondigd een miljoeneninvestering (122 miljoen) in haar bedrijf te willen doen om de voortgang van haar bestaan en de werkgelegenheid (ca. 400 mensen) voor de komende decennia te kunnen waarborgen. Hiervan is 57 miljoen euro gereserveerd voor (duurzame) innovatie en 65 miljoen voor de investering in nieuwe magnesiumzoutbronnen.

Gevolgen zoutwinning

De methode van zoutwinning die Nedmag toepast gaat gepaard met gelijkmatige bodemdaling. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de kans op schade aan gebouwen en landbouw – als direct gevolg van bodemdaling – zeer klein is. Bij zoutwinning in Nederland zijn geen aardbevingen voorgekomen. Echter, Nedmag realiseert zich dat mijnbouw – waar deze vorm van zoutwinning toe behoort – momenteel vanwege de aardbevingen veroorzaakt door gaswinning, onder ‘een vergrootglas’ is komen te liggen. Vandaar dat er gekozen is voor een zorgvuldig traject met de omgeving.

Het bedrijf

Nedmag is een zelfstandige onderneming – sinds 1981 gevestigd in Veendam – met twee mijnbouwproductielocaties (Tripscompagnie en Borgercompagnie) waar magnesiumzout wordt gewonnen en een productielocatie in Veendam waar dit zout omgezet wordt in magnesiumproducten. Deze producten kennen uiteindelijk diverse toepassingen als (milieuvriendelijke) hulpstof in diverse industriële toepassingen, maar ook in toenemende mate in de voedings-en gezondheidsindustrie. De aandelen van Nedmag zijn voor 50% van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en voor 50% van de Lhoist Groep (internationaal opererend Belgisch familiebedrijf).

Unieke zuivere zoutlaag

Het succes van Nedmag berust voor een belangrijk deel op de unieke magnesiumzoutlaag die zich op een diepte van 1500-1800 meter in miljoenen jaren heeft gevormd in het noorden van Nederland. Deze laag bevat magnesiumzout van een ongeëvenaarde zuiverheid die daardoor ook uitermate geschikt is voor Health & Wellness toepassingen. Zo is het Veendamse bedrijf Zechstein Minerals (waarin Nedmag een aandeel heeft) op deze markt ingesprongen en levert het op basis van magnesiumzout diverse Health & Wellness producten. Ook het naastgelegen Kisuma Chemicals produceert op basis van zouten van Nedmag zeer zuivere synthetische magnesiumverbindingen en is daarmee de grootste producent van synthetische hydrotalciet in de wereld.