Gemeente Groningen; controleer je eigen WOZ-waarde

GRONINGEN – De 42.000 eigenaren in de gemeente Groningen krijgen twee weken de tijd om de voorlopige WOZ-waarde zelf online te controleren.

Vanaf 13 september tot en met 2 oktober kan op een speciale website met DigiD worden ingelogd. De eigenaar kan zien hoe de WOZ-waarde tot stand in gekomen. Verkeerde of onvolledige gegevens kunnen worden aangepast en automatisch doorgestuurd.

De gemeente controleert deze wijzigingen en stelt de nieuwe WOZ-waarde vast. Eind januari 2017 ontvangen de eigenaren de gemeentelijke belastingaanslag voor 2017 met daarop de definitieve WOZ-waarde. Dan zien ze ook of de doorgegeven wijzigingen tot een correctie van de WOZ-waarde hebben geleid.

Deze actie is een goed voorbeeld hoe bewoners invloed kunnen uitoefenen op het beheren van hun eigen gegevens. Vooruitlopend op deze actie is al een succesvolle proef gedaan met huiseigenaren in de wijken Oranjebuurt, Helpman en Herewegbuurt.