Komst AZC in Ten Boer uiterst onzeker

TEN BOER – De kans is klein dat er een AZC komt in Ten Boer. Burgemeester André van de Nadort concludeert dit nadar de bestuurlijke Regietafel Vluchtelingen Groningen dinsdag liet weten alle nieuwbouwplannen stop te zetten.

Van de Nadort: “Wij spreken de komende weken nog met de regietafel over de consequenties en (on)mogelijkheden voor Ten Boer, maar ik ga er vanuit dat de plannen voor een AZC in onze gemeente niet doorgaan’’. Uiterlijk 15 oktober brengt de regionale regietafel een totaaladvies uit aan de staatssecretaris.

Fietspad

In de plannen is een nieuw voet- en fietspad voorzien langs de Stadsweg in Ten Boer die Woldwijk, de locatie van het azc, verbindt met het centrum van Ten Boer. Zolang de plannen niet worden uitgevoerd zal al ook het nieuwe voet- en fietspad niet worden aangelegd. De kosten voor de aanleg van dit pad zouden worden betaald door het COA en uit de huuropbrengst voor de gronden van het azc.

Minder asielzoekers

Door de afname van het aantal vluchtelingen dat in Nederland asiel aanvraagt heeft het COA minder opvangcapaciteit nodig dan een half jaar geleden. Daarom is op verzoek van de VNG, het COA en de minister van BZK de capaciteit voor opvang van de vluchtelingen opnieuw bekeken.

Regietafels

Sinds het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom van eind 2015 leidend is hoe we in Nederland met vluchtelingen omgaan, zijn er zogenaamde bestuurlijke regietafels vluchtelingen opgezet. Onder voorzitterschap van minister Plasterk bespreken het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het COA aan de landelijke regietafel de opvang van asielzoekers en huisvesting van vergunninghouders. In de provincie Groningen bespreken de Groningse gemeenten samen met COA de provinciale vluchtelingenopvang onder voorzitterschap van Commissaris van de Koning René Paas.