Gemeente Winsum stelt 10.000 euro beschikbaar voor renovatie ijsbaan

WINSUM – De gemeente Winsum stelt 10.000 euro beschikbaar voor de renovatie van het clubgebouw van de ijsbaan in Winsum. Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat er steeds meer behoefte is in de ijsbaan.

Dit komt door de de zachtere winters, waardoor er minder vaak op sloten en kanalen kan worden geschaatst. De vereniging wil daarnaast meer initiatieven nemen voor een ruimer gebruik van de accommodatie.

In totaal kost de renovatie 42.619,61 euro.  Naast de bijdrage van de gemeente ontvangt het bestuur ook 10.000 euro uit het Leefbaarheidsloket. De rest wordt bekostigd door zelfwerkzaamheid en uit een actie van het Winsumer Glazen Huis.