Lezingen in Remonstrantse kerk in Groningen

GRONINGEN – Ook dit najaar organiseert Kunst In Zicht weer lezingen in de Remonstrantse kerk in Groningen. Donderdag 6 oktober is de eerste lezing van het nieuwe seizoen. Historicus Remi van Schaik vertelt dan over Groningse kruistochten en bedevaarten.

Pelgrimstochten lijken steeds populairder te worden. Waar het vroeger bij een bedevaart vooral ging om de bestemming zelf, ondernemen veel mensen tegenwoordig een pelgrimstocht om de reis er naartoe te ervaren. In de tijd waarin mindfulness en meditatie steeds populairder worden, voelen steeds meer mensen de behoefte om een poosje afstand te nemen van hun hectische bestaan. En wandelen daarom naar bijvoorbeeld Santiago de Compostella. In deze lezing vertelt historicus Remi van Schaik over de geschiedenis van kruistochten en bedevaarten en dan met name over Groningers die deelnamen aan deze tochten.

Remi van Schaik

Remi van Schaik studeerde Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit Gent en was docent Middeleeuwse Geschiedenis en Handschriftenkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoeksveld beslaat de sociaal-economische en socio-religieuze geschiedenis in het bijzonder. In deze lezing vertelt hij over Groningers die deelnamen aan kruistochten en bedevaarten. Want ook Groningers hebben in de twaalfde en dertiende eeuw bemoeienis gehad met kruistochten tegen ‘ongelovigen’ of ‘ketters’ in het Nabije Oosten. En ook het letterlijk nabije oosten: het Stedingerland in Noord-Duitsland.

Pelgrimstochten

In de veertiende en vijftiende eeuw krijgen kruistochten een vredelievender aard en nemen het karakter van pelgrimstochten aan. Die tochten passen in een bedevaarttraditie die al veel langer bekend is en die in verschillende Europese plaatsen verering van heiligen of relieken als bestemming hadden. Aan beide typen van reizen van Groningers, veraf of dichtbij, wordt in deze lezing aandacht besteed. Dit gebeurt aan de hand van informatie uit bijvoorbeeld middeleeuwse schriftelijke en archeologische vondsten.

Kunst In Zicht

Deze lezing wordt georganiseerd door Stichting Kunst in Zicht in samenwerking met Bijzondere Locaties Groningen. Kunst in Zicht legt zich toe op het verbreiden van kennis over beeldende kunst, architectuur en archeologie om de ontwikkeling van belangstelling voor kunst bij zoveel mogelijk mensen aan te moedigen. Daartoe organiseert Kunst in Zicht lezingen, wandelingen en excursies, waarin zowel historische als actuele onderwerpen op het gebied van beeldende kunst, architectuur en archeologie aan de orde komen en aandacht wordt besteed aan lopende tentoonstellingen.

Donderdag 6 oktober 2016
19:30 uur – 21:30 uur
Entree: € 12,50

Kaarten kunnen telefonisch, per e-mail of via de website worden besteld bij Stichting Kunst in Zicht, tel. 050-318 86 51, info@kunstinzichtgroningen.nl, www.kunstinzichtgroningen.nl
Kaarten zijn ook te koop bij Boekhandel Van der Velde, Akerkhof 45-47, Groningen en op de avond zelf aan de zaal.

Remonstrantse kerk
Coehoornsingel 14
9711 BS Groningen

Foto: Google Streetview