Leerlingen OBS De Driebond ontvangen kerksleutel

ENGELBERT – Op vrijdag 30 september krijgen de kinderen van OBS De Driebond in Engelbert de sleutel van de kerk in het dorp. Ze gaan daarmee een structurele samenwerking aan met de plaatselijke commissie die de kerk beheert. Dit gebeurt in het kader van het project Sleutelbewaarders van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).

De Stichting wil met het project de jonge generatie in het dorp bewust maken van het erfgoed in hun dorp. In de Engelberter kerk wordt niet meer gekerkt, maar het gebouw heeft wel een centrale plaats in het dorp. Dit project zorgt ervoor dat er ook in de toekomst mensen zijn die een band hebben met de kerk, en die het belang inzien van het behoud ervan.

Op de feestelijke startdag op 30 september wordt de sleutel daadwerkelijk overgedragen aan de voorzitter van de leerlingenraad. De voorzitter onderhoudt vanaf dan het contact met de vertegenwoordiger van de plaatselijke commissie. Er wordt een certificaat ondertekend door deze leerling, een lid van de commissie van de kerk en door de directeur van de SOGK, Peter Breukink. De sleutel en het certificaat worden bewaard in de speciale Sleutelbewaarderskist die de school krijgt. Daarin zit onder andere ook het Sleutelbewaardersspel; een quiz in en rond de kerk. Dit spel wordt op de startdag gespeeld door de kinderen van de bovenbouw. Deze feestelijke ochtend wordt muzikaal omlijst door orgelspel van Hans Nomen (vrijwilliger SOGK).

sleutelbewaardersspel

In Engelbert staat de kerk tegenover de school. Het idee is dat de kerk in de toekomst een bijzonder verlengstuk wordt van de school. De schoolfoto’s werden bijvoorbeeld altijd al gemaakt in de in de kerk, maar de school kan er nu ook de eindmusical, de kerstviering of een geschiedenisles organiseren. De kinderen worden ook uitgedaagd na te denken over wat je allemaal kunt doen in de kerk. Wat kan er wel en niet,
en waarom? En wat kan de school voor de kerk betekenen?

OBS De Driebond is de vierde school in de provincie die de sleutel van de dorpskerk krijgt in het kader van het project Sleutelbewaarders van de Stichting Oude Groninger Kerken. De scholen van Garnwerd, Obergum en Woltersum gingen deze school al voor. De komende tijd zullen nog vijf scholen in de provincie van start gaan met het project.