SCA Hoogezand ontvangt Safety Award

HOOGEZAND – Voor medewerkers van SCA Hoogezand is veiligheid op de werkplek elke dag van groot be-lang. Tijdens de Global Safety Week krijgt deze veiligheid een week lang extra aandacht via diverse bijeenkom-sten en workshops. De Global Safety Week wordt gehouden van 26 september tot 2 oktober 2016, in ruim 80 SCA-vestigingen over de hele wereld.

Safety Award

De Global Safety Week heeft voor SCA Hoogezand een speciaal feestelijk tintje omdat tijdens deze week de Safety Award is uitgereikt. Deze award is toegekend vanwege de inspanningen en resultaten die SCA Hoogezand afgelopen jaar heeft geboekt op het terrein van ‘veilig werken’. De award is dinsdag 27 september overhandigd door Ulrika Kolsrud, president Global Hygiene Supply PC en Andrea Di Paola, vice president Product Supply CGE.

Bewustwording

Voor de medewerkers van de vestiging in Hoogezand, waar incontinentieproducten voor de merken Tena en Li-bero worden gemaakt, is een speciaal programma voor de Global Safety Week opgezet om de bewustwording van gevaren tijdens het werk te vergroten. Deze actieweek heeft plaats in het kader van de doelstelling van SCA om het aantal ongevallen op de werkplek tot nul te reduceren. Partners van SCA Hoogezand, waaronder Menzis, Holthausen, Sodexo en HooglandMennens dragen deze week bij aan de activiteiten.

Safety first

“Onze mensen zijn het belangrijkst en hun veiligheid en gezondheid staan voor ons voorop. We zijn er trots op een cultuur van ‘veiligheid eerst’ te hebben, maar soms is het nodig iedereen weer met de risico’s te confronteren en weer scherp te krijgen”, vertelt plant manager Matthieu Torres. “Als bedrijf doen we er alles aan om veilig-heid op alle fronten te borgen, onder andere door fysieke maatregelen, heldere werkprotocollen en trainingen. Waar het om draait is dat we hier ook goed mee omgaan en zorgen dat er geen verslapping of nonchalance ont-staat.”

Vrienden

Het internationale thema voor de Global Safety Week is dit jaar ‘Friends at work – together we are safer’. Mat-thieu Torres: “Dat zinspeelt op het feit dat onze medewerkers vaak niet alleen vrienden op het werk zijn, maar ook daarbuiten. Vrienden die elkaar helpen om op een veilige manier te werken en die elkaar erop wijzen als er toch onveilige omstandigheden ontstaan. Van je collega’s moet je het hebben, zeker als het om veiligheid gaat.”

SCA

SCA is een leidend, wereldwijd hygiëne- en bosproducten bedrijf. De Groep ontwikkelt en produceert duurzame personal care-, tissue- en bosproducten. Verkoop vindt plaats in ongeveer 100 landen via een aantal sterke mer-ken, waaronder wereldwijd TENA en Tork en regionaal Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo en Vin-da. Als Europa’s grootste particuliere boseigenaar, legt SCA een bijzondere nadruk op duurzaam bosbeheer. De Groep heeft rond de 44.000 medewerkers en de verkoop in 2015 bedroeg 12,3 miljard EURO. SCA is gesticht in 1929, heeft zijn hoofdkwartier in Stockholm, Zweden en is genoteerd op de NASDAQ OMX Stockholm. Voor meer informatie, bezoek www.sca.com.