Inloopbijeenkomst Oostelijke ontsluitingsweg bij Bedum

BEDUM – De provincie Groningen organiseert samen met de gemeente Bedum een inloopbijeenkomst over de oostelijke ontsluitingsweg bij Bedum en de voorgenomen uitwerkingsplannen van Zuivelpark Bedum door FrieslandCampina. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 10 oktober 2016 tussen 17:00 en 20:00 uur in Trefcentrum Bedum, Prof. Mekelstraat 1-5 in Bedum.

Tijdens de inloopbijeenkomst zijn medewerkers van de provincie Groningen, de gemeente Bedum en FrieslandCampina aanwezig om bezoekers te informeren over verschillende onderwerpen. Aan bod komen onder meer: het ontwerp van de ontsluitingsweg om Bedum, de spoortunnel, de voorgenomen uitbreidingsplannen van het nieuwe Zuivelpark Bedum, de aansluiting van de weg op het zuivelpark , de omlegging van het Boterdiep en de verkeerstructuur rondom het zuivelpark, en de planning van de werkzaamheden. Op de bijeenkomst is ook een 3D-animatie te zien van het tracé voor de weg en de plannen voor het zuivelpark. De animatie is vanaf 11 oktober via de website van de gemeente Bedum beschikbaar.

Reactie op plannen

Tijdens en na de bijeenkomst hebben bezoekers de mogelijkheid hun reactie op de plannen te geven. De officiële inspraakperiode loopt van 10 oktober tot en met 7 november. De reacties worden verwerkt in twee aparte nota’s van reactie en commentaar. Tijdens de bijeenkomst op 10 oktober zijn medewerkers aanwezig die kunnen helpen met het opstellen van een reactie. Het gaat om een inloopbijeenkomst; dat betekent dat bezoekers kunnen langskomen op het tijdstip dat hen het beste uitkomt.

Voorkeursalternatief

Eind 2014 kozen het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum een voorkeursalternatief voor de oostelijke ontsluitingsweg om Bedum. De weg komt aan de noordzijde langs de spoorlijn Groningen-Delfzijl te lopen en sluit ten oosten van Bedum aan op de N993 (Sint Annerweg). In de afgelopen tijd is het tracé technisch verder uitgewerkt. Onlangs is besloten om de weg door middel van een tunnel het spoor te laten kruisen. Daarnaast zijn de voorgenomen uitbreidingsplannen van FrieslandCampina verder vormgegeven, zodat er ook een ontwerp gemaakt kon worden voor de aansluiting van de weg op het fabrieksterrein.

Foto: Google Streetview