Takkenroute en bladkooien in gemeente Leek

LEEK – De gemeente Leek gaat ook dit jaar weer een takkenroute rijden. Daarnaast worden er verschillende bladkooien geplaatst in de gemeente.

Takkenroute

De takkenroute wordt dit jaar vanaf 24 oktober 2016 gereden. Per huishouden mag u maximaal 1 m³ gebundeld takken en snoeiafval aanbieden. De laatste inzameling vindt plaats op 28 oktober. Hierna dient u tuinafval thuis te composteren, mee te geven in de groene minicontainer of u kunt uw groenafval gratis naar milieustraat De Tweemat brengen. Takken- en snoeiafval mag maximaal 1 week van te voren worden aangeboden.

Bladkooien

Vanaf 21 oktober 2016 staan op diverse locaties in de gemeente Leek weer bladkooien opgesteld waarin u afgevallen blad (en beslist geen ander tuinafval) kan deponeren. De bladkooien blijven tot medio halverwege december 2016 staan. De ingezamelde bladeren worden gecomposteerd bij milieustraatvoorziening De Tweemat in Grootegast.

Alléén voor bladeren

Helaas worden de bladkooien niet altijd gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. In de bladkooien mag u alleen bladafval gooien, geen takken of ander tuinafval. De bladzuiger die de kooien leegt kan alleen blad verwerken. In het afgelopen jaar heeft het misbruik van een bladkooi op enkele plaatsen geleid tot het verwijderen van deze voorziening. Ook dit jaar zal de gemeente dit beleid handhaven. Wij vragen onze inwoners om op te letten of de bladkooien goed worden gebruikt en te melden als iemand dat niet doet. Op die manier kan de gemeente deze voorziening handhaven.