Toekomst Groningen Airport Eelde in gemeenteraad Groningen

GRONINGEN – De komende maanden staat de toekomst van Groningen Airport Eelde op de agenda van de gemeenteraad in Groningen. In het coalitieakkoord dat D66, PvdA, GroenLinks en VVD aan het begin van deze raadsperiode hebben gesloten zijn ook afspraken ten aanzien van de luchthaven opgenomen.

De financiële situatie van de luchthaven is sneller verslechterd dan de partijen konden vermoeden bij het opstellen van het coalitieakkoord. Er is geen enkel scenario denkbaar dat geen overheidsgeld vraagt. Dat betekent concreet dat het coalitieakkoord op dit punt achterhaald is. Sluiten kost immers ook geld. Het is nu zaak dat, na het brede maatschappelijke debat, de beste beslissing wordt genomen voor Noord-Nederland.

De partijen zijn daarom het volgende overeengekomen. Mocht het zo zijn dat er wordt geïnvesteerd in Groningen Airport Eelde, dan zal de coalitie zorg dragen voor een samenhangend pakket van maatregelen op het gebied van duurzame mobiliteit en groen, aanvullend op het coalitieakkoord.

Foto: Google Streetview