Burgemeester Hoekstra geeft gastles over respect

LEEK – In het kader van Week van Respect geeft burgemeester Hoekstra van Leek een gastles over respect en tolerantie aan leerlingen van groep 8 van GBS de Springplank uit Leek. Bij dit gastoptreden geeft hij aan wat respect voor hem betekent en wie hem in dit kader geïnspireerd hebben. Daarna gaat hij met de leerlingen in discussie wat zij verstaan onder een respectvolle klas en wat er in Leek goed gaat en ook wat er nog moet veranderen.

Het doorgeven van respect en tolerantie

“In onze veranderende samenleving moeten we continu stil blijven staan hoe je respectvol en tolerant met elkaar omgaat. Daarom vind ik het fantastisch om vandaag in Leek te ervaren hoe leerlingen met hele concrete voorbeelden aangeven hoe zij zelf respect overdragen en waarom tolerantie naar elkaar belangrijk is”, aldus burgemeester Hoekstra.

‘Jij maakt het verschil’

Tijdens de elfde editie van de Week van Respect gaan de leerlingen na de gastles ook met het actuele lesmateriaal van het project aan de slag. Doelstelling is dat leerlingen diversiteit herkennen en erkennen om er vervolgens in de praktijk ook naar te handelen. Dat is het centrale thema, ‘Jij maakt het verschil’. “Hierbij gaat het vaak om hele dagelijkse praktische zaken, waar docenten maar ook coaches van jongeren op sportclubs mee te maken hebben. Hoe zorgen kinderen en jongeren ervoor dat niemand buitengesloten wordt, of hoe spreek je over je klas- of teamgenoten op social media? Juist leraren en coaches hebben een belangrijke taak hen dat bij te brengen”, vertelt Marjolein Albers, directeur van de Respect Education Foundation.

Concreet toepasbare lesprogramma’s

“De ervaring leert dat leerkrachten en docenten diversiteit en respect soms lastige onderwerpen vinden om te bespreken. Deze liggen verder af van hun dagelijkse takenpakket. Daarom hebben wij hiervoor weer actuele en concrete tools ontwikkeld. Dus ook over lastige onderwerpen zoals seksuele geaardheid of verschillende overtuigingen vanuit cultuur of religie”, besluit Albers.

Ruim 1200 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs nemen dit jaar deel aan de Week van Respect.