Eigen woonruimte voor vergunninghouders Westerkwartier

WESTERKWARTIER – Tienduizenden vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en nog in een asielzoekerscentrum wonen, worden dit jaar nog doorgestroomd na een eigen woonruimte. Elk half jaar bepaalt het Rijk het aantal vergunninghouders dat een gemeente moet huisvesten.

Aanvullende maatregelen

De gemeenten in het Westerkwartier, Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn, hebben in februari 2016 besloten deze uitdaging gezamenlijk op te pakken en deze vergunninghouders zo snel mogelijk een woning te bieden. Ze hebben daarvoor een convenant gesloten met Wold & Waard. Maar ondanks alle inspanningen blijkt dat de gemeenten de taakstelling over 2016 niet halen. De Westerkwartier-gemeenten zoeken daarom naar aanvullende maatregelen.

Onderzoek

De gemeenten denken daarbij onder meer aan plaatsing van semipermanente wooneenheden en het verbouwen van bestaande gebouwen. De komende periode doen de gemeenten hier onderzoek naar. Het gaat om ongeveer 40 wooneenheden, verdeeld over de vier gemeenten. De gemeenten verwachten hiermee ook extra druk te voorkomen op de wachtlijsten voor woningzoekenden. De resultaten van het onderzoek zijn begin volgend jaar bekend.