Middag-Humsterland; meerderheid kiest voor Westerkwartier

MIDDAG-HUMSTERLAND – Maar liefst 85 procent van de inwoners van Middag-Humsterland wil dat het gebied na de herindeling valt onder de gemeente Westerkwartier, in plaats van Hoogeland. Dat komt voort uit de uitslag van de raadpleging, die de gemeenten Zuidhorn en Winsum hielden.

Zo’n driekwart van de inwoners van het gebied vindt het beter als Middag-Humsterland in één gemeente ligt. De raden van Winsum en Zuidhorn beslissen respectievelijk op 6 en 7 december over wat er gebeurt met Middag-Humsterland in 2019, als de nieuwe grotere gemeenten in Groningen ontstaan.

Minderheid

Inwoners die vinden dat Middag-Humsterland best over twee gemeenten verspreid mag liggen, kiezen wel in overgrote meerderheid voor hun eigen gemeente. In het Winsumer deel kiest 81% van deze groep voor Hoogeland, in het Zuidhorner deel kiest 94% van deze groep voor Westerkwartier. Maar dit gaat in totaal maar om een kwart van de inwoners van het gebied. De meerderheid vindt dat Middag-Humsterland beter in één gemeente kan liggen.

Raad

De colleges van Winsum en Zuidhorn bespreken de uitslag en doen een voorstel over Middag-Humsterland aan hun gemeenteraad. Dit voorstel is vanaf eind november te zien op www.winsum.nl/middaghumsterland en www.zuidhorn.nl/middaghumsterland. De raden nemen een besluit over dit voorstel in hun eigen raadsvergadering. Bij beide raadsvergaderingen zijn inwoners welkom om aanwezig te zijn of in te spreken. Voor dat laatste kunnen ze contact opnemen met de griffie van de gemeenten.

Opkomst

De opkomst van de raadpleging was goed, maar liefst 56 procent. In het Zuidhorner deel van het Middag-Humsterland was het 58%, in het Winsumer deel 55%. Het onderzoek is uitgevoerd door beide gemeenten, die daarbij samenwerkten met een onderzoeksbureau. Een onafhankelijke commissie, bestaande uit voormalig burgemeesters Yvonne van Mastrigt en Bertus Fennema, keek mee ter controle van het proces. Het rapport met de resultaten en de bevindingen van de onafhankelijke commissie zijn in te zien op www.winsum.nl/middaghumsterland en www.zuidhorn.nl/middaghumsterland.