Henk Mulder: “Drie gemeenten worden één. Dat is een mooie uitdaging”

MIDDEN-GRONINGEN – Officieel gaat de nieuwe gemeente Midden-Groningen pas op 1 januari 2018 van start. Dat is de datum waarop Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde ophouden te bestaan als zelfstandige gemeenten en samen een supergemeente van 60.000 inwoners gaan vormen. Voor dat het zover is moet er natuurlijk nog een hoop werk verzet worden. Bouwen eigenlijk, zoals de nieuwe gemeentesecretaris het noemt. De eerste belangrijke positie is inmiddels ingevuld: Henk Mulder wordt de nieuwe gemeentesecretaris van Midden-Groningen.

Als nieuwe gemeentesecretaris zal Mulder het nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders gaan ondersteunen en leiding gaan geven aan het ambtelijk apparaat. Een positie die de ervaren bestuurder goed ligt, daar Henk Mulder bekend staat als ‘bouwer’. “Dat vind ik eigenlijk het leukste aan besturen”, vertelt de kersverse gemeentesecretaris opgetogen. “Het bouwen aan organisaties. Zorgen voor een goed fundament, waarop mensen goed kunnen functioneren.” Dat hij dat ‘trucje’ beheerst heeft Mulder in diverse functies bewezen. Voordat hij in 2015 richting het Noorden trok was Mulder 2,5 jaar lang wethouder namens de PvdA in Almere. In die functie wist hij de Floriade 2022 naar de stad in Flevoland te halen en wist hij een brug te slaan tussen de gemeente en de wooncorporaties in Almere. Toch trok hij medio 2015 naar de provincie Groningen, waar een mooie uitdaging klaar lag als kwartiermaker/directeur bij de Nationaal Coördinator Groningen. Nu is Henk Mulder dus onderweg naar zijn volgende uitdaging. Die van gemeentesecretaris in Midden-Groningen. Een veelzijdige job, daar van een gemeentesecretaris veelzijdigheid wordt verwacht. De gemeentelijke organisatie, oftewel het personeel van de gemeente vallen onder zijn leiding. Als een algemeen directeur wordt er van de gemeentesecretaris verwacht dat hij de dagelijkse van gang zaken op de werkvloer – veelal het gemeentehuis- soepel en vlot laat verlopen. Daarnaast gaat Mulder fungeren als de verbindingsman tussen het college dat de besluiten maakt en de ambtenaren die de plannen moeten uitvoeren. Er zal dus veel geadviseerd moeten worden. Ambitieuze plannen worden in iedere gemeente gemaakt. En zeker bij een nieuwe gemeente is het niet ondenkbaar dat men hoog wil inzetten. Het is aan Henk Mulder om de ambities en plannen van zowel de drie huidige colleges als die van de nieuw te vormen gemeente om te zetten in een uitvoerbaar en hoogwaardig beleid. Uitdagend, op z’n zachtst gezegd. “Het samenvoegen van drie gemeenten in één gemeente gaat natuurlijk niet zomaar”, vertelt Mulder over zijn nieuwe baan. “Er komt een hoop kijken bij zo’n overgang. Een nieuw college, nieuw ambtenarenapparaat en opeens veel meer inwoners dan de afzonderlijke gemeenten gewend waren. Dat is dus een hele klus.” Het dienstverband van Mulder gaat 1 februari 2017 in, al zal de bestuurder zich van te voren al flink gaan verdiepen in Midden-Groningen. “Ik ken het gebied en het is prachtig”, vindt Mulder.

“Verder ken ik de visie van de nieuwe gemeente en heb ik mij natuurlijk goed laten informeren. Midden-Groningen is heel divers. Er zijn mooie, uitgestrekte landelijke gebieden met schitterende dorpen. Maar het heeft ook het industriële en stedelijke van Hoogezand-Sappemeer. Die variatie is natuurlijk hartstikke goed. De nieuwe gemeente heeft van alles wat.” De nieuwe functie is hem op het lijf geschreven, vindt Mulder, “ik mag graag bouwen aan iets moois. En Midden-Groningen gáát mooi worden. Daar ga ik mij vanaf februari dan ook voor inzetten. Of eigenlijk nog eerder, want ik ben mij al aan het inlezen en –werken.” Natuurlijk rijst daarbij de vraag of zijn nieuwe bezigheden niet conflicteren met zijn huidige baan, waarvoor Mulder zich nog tot eind januari voor moet inzetten. “Nee hoor”, lacht hij, “het is gewoon een kwestie van slim omgaan met je vakantiedagen. Die zal ik zo nu en dan gaan inzetten.” Tijdens het gesprek wordt al snel duidelijk dat Mulder staat te springen om te beginnen, en te blijven. “Dit is niet een ‘project’ van een paar maanden of een jaar”, weet hij. “Hoe goed de overgang ook wordt gepland, je blijft altijd tegen praktische problemen aanlopen. Voordat Midden-Groningen goed en soepel draait zijn we misschien wel vier jaar verder.” Daarmee wordt overigens niet bedoeld dat de eerste vier jaar kommer en kwel zullen zijn. “Het samenvoegen gaat gewoonweg wat tijd kosten”, legt Mulder uit. Als voorbeeld geldt het personeel dat momenteel werkzaam is op de drie gemeentehuizen. Dat zal straks op één locatie komen te werken, waarbij wij de vraag stelden of er voor iedereen plek was. Henk Mulder: “Daar heb ik nu nog geen beeld van, maar dat zal snel komen. Dit is typisch zo’n voorbeeld dat wel geregeld moet zijn voor 1 januari 2018.” Vervolgens begint daarna het grote werk. Niet alleen is een nieuw begin altijd spannend, ook wil de gemeentesecretaris een modern beleid voeren. “De burger wordt steeds mondiger en zelfredzamer”, vindt Mulder. “Een klassiek beleid waarbij de overheid alles voorkauwt gaat niet werken. We zullen met moderne oplossingen moeten komen. De politiek zal straks naar de burgers toe moeten in plaats van omgekeerd.” Daarbij voorziet Mulder als -ex-wethouder- het nieuwe college graag van advies, “mits noodzakelijk en gevraag.” Mulder: “Mijn kennis en ervaring is beschikbaar voor de toekomstige wethouders, indien zij daar gebruik van willen maken. Als ze daar geen behoefte aan hebben is dat net zo goed prima.” Genoeg redenen dus om het besluit van de selectiecommissie te begrijpen. Zij oordeelden dat uit alle gegadigden voor de functie, Henk Mulder het meeste te bieden had. ‘Veel ervaring, kennis en beschikt over de juiste competenties op het gebied van management en het leiden van organisaties’, luidde het eindoordeel van de stuurgroep die zich met de fusie van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde bezighoudt. Midden-Groningen is in goede handen.