Alfa-college opent nieuwe locatie aan Hoendiep

GRONINGEN – Op 10 januari 2017 opent Marion Arends, directeur van de locatie Admiraal de Ruyterlaan, een nieuwe locatie aan het Hoendiep 1 in Groningen. Deze nieuwe locatie zal zes klassen van de afdeling Educatie en Inburgering van het Alfa-college huisvesten. Ruim honderd inburgeraars, begeleid door zeven docenten en tien vrijwilligers, gaan hier beginnen aan het tweejarige inburgeringsprogramma. Omdat steeds meer inburgeraars het Alfa-college weten te vinden, is de huidige locatie aan de Admiraal de Ruyterlaan uit haar voegen gegroeid.

Inburgeraars zijn leergierig en hebben een drive

Het aantal inburgeraars dat lessen volgt bij het Alfa-college, is sinds 2015 verdrievoudigd tot 500 mannen en vrouwen met verschillende achtergronden. Volgens Marcel Werkman en Rudi Knol, managers Educatie en Inburgering, groeit dit aantal in 2017 nog door. Marcel is erg enthousiast over de nieuwe locatie en de inburgeraars van het Alfa-college: “Ik zie veel jonge mensen met een enorme leergierigheid en drive. Ze willen snel aan de studie, de Nederlandse taal leren en onderdeel uitmaken van onze samenleving” Marcel vervolgt: “In de media horen we veel negatieve verhalen over vluchtelingen, maar de ervaringen van het Alfa-college zijn juist erg positief. Wij zien dat ze hun leven vaak snel weer willen oppakken. Als je ziet hoe goed onze inburgeraars de taal spreken na één jaar, dan ben ik daar erg trots op. Vooral als je bedenkt dat wij als Nederlanders hier op de basisschool acht jaar over mogen doen.”

Meer dan alleen een inburgeringstraject

Het Alfa-college biedt inburgeraars niet alleen een goede inburgeringscursus, maar ook mogelijkheden om een vloeiende overgang naar het mbo, hbo of zelfs de universiteit te maken. Het inburgeringstraject beslaat drie tot vier dagdelen per week. Daarnaast volgt een student in veel gevallen tegelijkertijd al een mbo-studie of doet een taalstage. Tijdens de taalstage, waarbij de inburgeraar de hele dag Nederlands moet praten, doet hij of zij alvast ervaring op in het toekomstige werkveld en leert Nederlandse bedrijven kennen.