Gemeente en SBB ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Boris

Wethouder Roeland van der Schaaf en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) hebben vandaag de samenwerkingsovereenkomst Boris ondertekend. Jongeren met een beperking kunnen vaak geen mbo-diploma halen, maar met de Boris-aanpak werkend leren en praktijkervaring opdoen. Zij ontvangen een praktijkverklaring als bewijs van hun ervaring en vaardigheden. Deze praktijkverklaring maakt jongeren aantrekkelijker voor werkgevers uit Groningen. De brancheorganisaties erkennen de praktijkverklaringen.

Boris

Boris is een succesvolle aanpak van SBB waarbij jongeren in leerbedrijven de taken leren uit een mbo-opleiding die de leerling en een bedrijf samen zijn overeengekomen. Wethouder Arbeidsmarktbeleid en Jeugdwerkloosheid Roeland van der Schaaf: “Deze aanpak geeft jongeren de mogelijkheid zich op sociaal en economisch gebied te ontwikkelen. Hierdoor brengt Boris jongeren dichter bij een reguliere baan of dagbesteding. Het maakt ze tot aantrekkelijke werknemers die meer kans hebben op een langdurig arbeidscontract of passende dagbesteding.”

Route naar Arbeid en dagbesteding

Jongeren in het pro en vso krijgen in het derde jaar het profiel arbeid of dagbesteding toegewezen. Bij het profiel arbeid maken de school, de gemeente en het UWV afspraken over de schoolbegeleiding en het traject naar werk. Voor het profiel dagbesteding gelden afspraken voor de begeleiding naar arbeidsmatige dagbesteding zoals een beschut bedrijf. Boris vormt een goede aanvulling op deze Routeaanpak van Groningen.

Consulenten van de gemeente werken samen met erkende leerbedrijven om goede maatwerkopleidingen te ontwikkelen. De gemeente Groningen stimuleert de pro- en vso-scholen om te werken met Boris en promoot de uitgifte van praktijkverklaringen. SBB stelt hiervoor het praktijkloket en de werkverkenner beschikbaar.

Op deze wijze ontstaat een sluitende aanpak met maatwerkopleidingen en praktijkverklaringen op basis van werkend leren, goede begeleiding en een eenduidige  benadering van werkgevers. Beide partijen gaan het pilotproject Boris de komende drie jaar uitvoeren.