Meer kansen op de arbeidsmarkt in Groningen

In januari 2017 ligt het aantal WW-uitkeringen in Groningen 8,7% lager dan het jaar daarvoor. De verbeterde economische omstandigheden maken dat er meer kansen op de arbeidsmarkt ontstaan. Via diverse scholingsprojecten zorgt UWV ervoor dat werkzoekenden ook daadwerkelijk van die kansen gebruik kunnen maken.
In januari 2017 telde Groningen 15.793 WW-uitkeringen. Dat is 5,2% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in januari toe met 547 uitkeringen (3,6%), dit is toe te wijzen aan seizoensinvloeden. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen 8,6% (-1.484) minder WW-uitkeringen. In de bijlage staan de cijfers uitgesplitst per sector en per gemeente.Meer kansen op de arbeidsmarkt

Eind januari publiceerde UWV de update van de landelijke prognoses voor 2017. Hieruit blijkt dat de economie verder herstelt, waardoor meer banen en vacatures ontstaan. Dat er genoeg kansen liggen, blijkt ook uit de lijst ‘Kansrijke beroepen: Waar is de arbeidsmarkt krap? Landelijk overzicht’ gepubliceerd op 14 februari. Deze geactualiseerde lijst laat zien dat met name beroepen in de techniek, industrie en bouw kansrijk zijn. Enkele voorbeelden van kansrijke beroepen in deze sectoren zijn: monteur, elektricien, lasser, metselaar, tegelzetter en voeger. Ook in de zorg en ICT liggen er veel kansen, bijvoorbeeld als verpleegkundige (MBO4 of HBO) of als programmeur en systeembeheerder.
Gebruik maken van kansen
Kansrijke beroepen zijn niet meteen voor iedereen een optie. Vandaar dat UWV in samenwerking met partners scholingstrajecten opzet om zoveel mogelijk werkzoekenden richting kansrijke beroepen te scholen. Een goed voorbeeld hiervan in Groningen is een project waarin vanuit de samenwerking met gemeenten, genaamd WerkinZicht, werkzoekenden opgeleid worden tot constructieschilder en/of spuiter. Op donderdag 23 februari is er een groepsvoorlichting. Ook loopt er een traject waarin 22 Groningers worden voorbereid op de opleiding tot installatiemonteur van zonnepanelen. Vanuit biedt UWV vanuit WerkinZicht en opleider Kans een nieuwe opleiding aan als toeleiding naar werk in een contactcentra. Tot slot ontwikkelt UWV opleidingen tot timmerman, hovenier en boerenhulp. Om mensen zo snel mogelijk aan het werk te helpen, wordt deze opleiding gecomprimeerd tot 3 maanden theorie en 1 maand stage waarna men aan de slag kan.
Regionale verschillen
In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in januari toe. Drenthe liet de sterkste stijging zien. Ook de afname van WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar doet zich overal in het Noorden voor. In Friesland is de daling op jaarbasis sterker dan in Drenthe en Groningen.
• UWV verstrekte in januari in de provincie Drenthe 14.939 WW-uitkeringen; 5,6% meer dan vorige maand. In Drenthe was het aantal WW-uitkeringen in januari 9,0% lager dan vorig jaar.
• Het aantal WW-uitkeringen in Friesland is in januari met 3,9% gestegen naar 18.887. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een daling van 12,5%.