Samenwerking Groningen, Assen, Noordenveld en NOM voor buitenlandse acquisities

De gemeenten Groningen, Assen en Noordenveld hebben met de NOM (Noordelijke OntwikkelingsMaatschappij) afspraken gemaakt over een gezamenlijke acquisitie van met name internationale bedrijven. In nauwe samenwerking met de drie gemeenten maar ook met andere partijen in de regio (clusterorganisaties, kennisinstellingen en campussen) zal de NOM bestaande proposities aanscherpen om nieuwe bedrijven te interesseren voor de regio. Het gaat hier om ondernemingen die zich in de regio willen vestigen maar ook bijvoorbeeld partijen die strategische allianties met reeds gevestigde bedrijven of instituten willen aangaan.

De NOM investeert in de ontwikkeling van Noord-Nederland en onderdeel daarvan is het actief zoeken van buitenlandse bedrijven die zich mogelijk willen vestigen in de regio. Uiteraard is ook de afgelopen jaren hierin de samenwerking met gemeenten en andere partijen gezocht. Groningen, Assen en Noordenveld hebben nu besloten hierin meer gezamenlijk en proactief te willen optrekken en hierover bestaande afspraken met de NOM te bundelen. De samenwerking met de NOM staat nadrukkelijk ook open voor andere gemeenten in de regio die willen aanhaken hierbij. Dit past ook uitstekend in het streven naar meer samenwerking in de regio bijvoorbeeld ook rond het project ‘Top Dutch’, de campagne om Tesla naar het Noorden te krijgen.

Het unieke van de samenwerking tussen de drie gemeenten is dat heel duidelijk gekozen is om één gezamenlijke overeenkomst te sluiten waarbij het niet uitmaakt op welke gemeente een lead gericht is en waar een bedrijf zich uiteindelijk vestigt. Bedrijven voelen zich vaak ook niet gebonden aan gemeentegrenzen. Zij zoeken een vestigingsplaats die past bij hun bedrijf en context. Het doel is dan ook om bedrijven te interesseren voor de regio en te faciliteren op de juiste plek en zo de economie en werkgelegenheid te versterken. Dit sluit ook aan bij de doelstelling van de Regio Groningen-Assen namelijk het versterken van de regionale economie. De regio vormt één economische regio ofwel een ‘Daily Urban System’ waar mensen wonen, werken en verblijven.

De gemeenten Groningen, Assen en Noordenveld hebben een aantal speerpunten waarop acquisitie zich richt. Zo ligt er een goede propositie om datacenters naar Groningen te trekken. Ook voor acquisitie op het gebied van life sciences, IT/online bedrijven en de energiesector liggen kansen, die gezamenlijk verder uitgewerkt kunnen worden. Daarnaast krijgen de campussen (Groningen Campus en Health Hub Roden) steeds meer vorm en massa. Assen heeft een bijzondere potentie op het gebied van veiligheid, mobiliteit, zorg en duurzaamheid . Daarnaast zijn er ook andere ontwikkelingen waarvoor de regio een interessant en passend aanbod kan bieden.