Leerlingen ISK RSG Ter Apel actief met NLdoet

TER APEL –¬†Vrijdag 10 maart gingen achttien leerlingen en drie docenten van de afdeling Anderstaligen (Internationale Schakelklas) van de RSG Ter Apel in het kader van NL-Doet aan de slag bij de Bosbeek in Ter Apel. Al deze leerlingen zijn van buitenlandse afkomst. In nauwe samenwerking met landschapsbeheer Groningen en Staatbosbeheer pleegden de leerlingen onderhoud aan de begroeiing van de oevers van de Bosbeek. Voorafgaand aan de werkzaamheden kregen de leerlingen van Menso Martens van Landschapsbeheer Groningen in de school een korte instructie van het te gebruiken materiaal, het te verrichten zaag- en snoeiwerk en de verdere gang van zaken op deze vrijwilligersdag. Daarna ging men op de fiets naar de Bosbeek, alwaar ook nog enige praktische instructie plaatsvond. Vol enthousiasme en hard werkend gingen de jongelui daarna aan de slag. Menig boom werd omgezaagd en ook de struiken werden vakkundig gesnoeid. Na bijna drie uur gestaag doorwerken kon er worden geconstateerd dat iedereen prima werk had geleverd. En zoals zo vaak bij dit soort werkzaamheden snijdt het mes aan twee kanten. De leerlingen hebben in het kader van natuureducatie een goede maatschappelijke stage ervaren en¬† ook weet men dat in Nederland het vrijwilligerswerk een erg belangrijke plaats inneemt. NL-Doet is dan ook een mooie aanleiding om deze groep leerlingen met beide zaken kennis te laten maken. En in deze opzet is de organisatie daar dan ook op een prima manier in geslaagd.