Minder WW in zorg en welzijn Groningen

In februari daalde de WW in Groningen naar 15.745 uitkeringen. Vooral de zorgsector telde minder WW-uitkeringen. Met het herstel van de werkgelegenheid nemen ook de kansen op werk er weer toe.
Eind februari telde Groningen 15.745 WW-uitkeringen. Dat is 5,2% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in februari af met 48 uitkeringen (-0,3%). Met de afname van de WW in februari zet in Groningen de dalende lijn in de WW-ontwikkeling door die begin vorig jaar werd ingezet. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen 10,9% (1.899) minder WW-uitkeringen. In de bijlage staan de cijfers per gemeente en per sctor vermeld.

Zorg en welzijn sterkste daling
Vooral de zorgsector droeg in februari bij aan de afname van de WW in Groningen. Het aantal WW-uitkeringen daalde in deze sector met 3,0% naar 2.727. Een jaar geleden telde de zorgsector nog 3.121 WW-uitkeringen (zie bijlage voor tabel per maand vanaf 2015). In 2014 en 2015 kwamen vooral veel helpenden thuiszorg, verzorgenden en woonbegeleiders in de WW terecht. Vanaf 2016 was er weer sprake van een sterke afname van de instroom in de WW. Vooral leidsters kinderopvang, woonbegeleiders en helpenden thuiszorg kwamen het afgelopen jaar minder vaak in de WW terecht.

Banenherstel in de zorg
De daling van de WW in de zorgsector laat zien dat de sector weer in wat rustiger vaarwater is terecht gekomen. De afgelopen jaren kromp het aantal banen er als gevolg van maatregelen om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Op dit moment lijkt het grootste effect daarvan achter de rug. Voor de komende jaren wordt weer groei verwacht, hoewel de mate waarin dit gebeurt sterk afhankelijk blijft van de op macroniveau beschikbaar gestelde financiële middelen. De sterkste groei wordt verwacht in de thuiszorg en de huisartsenpraktijken. Met het herstel van de werkgelegenheid nemen ook de kansen op werk toe. Vacatures zijn weer vaker moeilijk vervulbaar, bijvoorbeeld voor verzorgenden individuele gezondheidszorg en mbo- en hbo-verpleegkundigen. Ook medisch-technische beroepen, zoals audicien/opticien, bieden voldoende tot goede kansen op werk. Voor kansrijke beroepen is vaak wel een specifieke opleiding vereist. Op de lagere niveaus zijn de kansen nog steeds minder goed, al neemt ook daar het aantal vacatures toe. Zie de Factsheet arbeidsmarkt Zorg voor een compleet beeld over de ontwikkeling en omvang van de werkgelegenheid.

Opleiding richting kansberoep

Wie een zorgberoep[1] in de langdurige zorg heeft gehad en vanuit die baan een WW-uitkering of IOW-uitkering ontvangt, kan een scholingsvoucher aanvragen bij UWV. Met die scholingsvoucher kan een opleiding gevolgd worden in de richting van een kansberoep. De scholingsvoucher is ook in te zetten om binnen de zorgsector bij te scholen naar een hoger niveau.

Vrijwel overal lichte daling
In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind februari uit op 415.801. Dat is 4,7% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 418.709. De daling van de WW is in vrijwel alle regio’s zichtbaar. In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 0,7% (-2.908). Een jaar eerder telde Nederland nog 469.852 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 11,5% (-53.372).

Regionale verschillen
In Groningen en Friesland daalde de WW in februari licht. In Drenthe bleef deze gelijk. Ten opzichte van een jaar eerder daalde het aantal WW-uitkeringen in alle de drie noordelijke provincies. UWV verstrekte eind februari in de provincie Friesland 18.771 WW-uitkeringen; 0,6% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind februari 13,6% lager dan vorig jaar. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe bleef in februari ongeveer gelijk op 14.938. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 10,8%.