Veiligheidsregio Groningen en Waterbedrijf Groningen tekenen intentieverklaring

PROVINCIE –¬†Vanmorgen hebben Peter den Oudsten, voorzitter van Veiligheidsregio Groningen (VRG) en Riksta Zwart, directeur van Waterbedrijf Groningen (WBG) de afspraken die al geruime tijd van kracht zijn bevestigd door middel van een intentieverklaring. VRG en WBG maken beide gebruik van het waterleidingnetwerk dat in de provincie Groningen ligt. De intentieverklaring geeft aan dat er rekening gehouden wordt met elkaars belangen. Voor het Waterbedrijf Groningen betekent dit het leveren van schoon en veilig drinkwater en voor Veiligheidsregio Groningen betekent dit het leveren van voldoende bluswater. De verklaring geeft aan dat er gezocht wordt naar een gedeelde meest wenselijke toekomstvisie op het distributienet en de daarbij behorende bluswatervoorziening.

Dezelfde doelgroep

Al jaren wordt er door beide partijen zeer regelmatig overlegd en met wederzijds respect voor elkaars taak, opgave en vakmanschap op een goede manier samengewerkt. De bedrijven blijven elkaar informeren over ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de andere partij. Zowel de VRG als WBG hebben de inwoners van de Groninger gemeenten als doelgroep. Alle keuzes die gemaakt worden, worden gedaan om te allen tijde de drinkwaterkwaliteit te borgen en die te allen tijde een adequate incidentbestrijding mogelijk maakt.