Pronkjewail Fonds wil ouderenparticipatie in Groningen stimuleren

PROVINCIE – Meedoen met kunst en cultuur heeft een positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. Het Pronkjewail Fonds wil ideeën en initiatieven die ouderenparticipatie in Stad en provincie ondersteunen financieel stimuleren. Via PronkjewailFonds.nl kan hiervoor een subsidieaanvraag worden ingediend. De deadline is 1 mei 2017 om 17.00 uur

Een steuntje in de rug

Saskia van Ham van VRIJDAG: “Soms hebben goede ideeën een steuntje in de rug nodig. Met het Pronkjewail Fonds willen we dat steuntje geven aan ideeën en initiatieven die ouderen in Groningen laten participeren door middel van kunst en cultuur.”

Zowel particulieren als organisaties kunnen subsidie aanvragen voor culturele activiteiten ten behoeve van ouderen. De Kunstraad Groningen beheert dit proces en legt de aanvragen ter beoordeling voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De leden uit deze commissie zijn allemaal zelf ‘plussers’ en hebben een achtergrond in zowel de kunsten, zorg en welzijn en zijn een voorbeeld van healthy ageing.

Een Leven Lang Kunst

Het Pronkjewail Fonds is voortgekomen uit het programma Een Leven Lang Kunst, dat als doel heeft kunst- en cultuuraanbod voor ouderen in Stad en Ommeland te ontwikkelen en te verduurzamen. Aanjagers van dit programma zijn de innovatiewerkplaats Healthy Ageing en De Kunsten van de Hanzehogeschool en de afdeling Amateurkunst van VRIJDAG.

Een Leven Lang Kunst sluit aan bij het stimuleringsprogramma Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cultural Cities van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Groningen is een van de vijf nieuwe steden die aan dit programma deelneemt en is hiermee de eerste regio waarin stad en provincie gezamenlijk investeren en samenwerken.