Kinderraad SKSG met wethouder om tafel

GRONINGEN – Tijdens een werkbezoek in februari van de wijkwethouder bij SKSG Oranje (buitenschoolse opvang), heeft de Kinderraad gevraagd om tot een oplossing te komen voor de kwaliteit en de duurzaamheid van hun speelterrein. Na een gering regenbuitje verandert de speelweide al in een grote modderplas, waar niet meer gespeeld en geravot kan worden. De kinderen kregen niet veel later een uitnodiging van wethouder Roeland van der Schaaf om hierover op het Stadhuis te komen vergaderen op 20 april.

De Kinderraad bestaat uit een achttal kinderen die democratisch zijn gekozen door alle kinderen van de BSO. De raad is in het leven geroepen om de kinderen onder meer mee te laten beslissen over de aanschaf van speelgoed, de inrichting van ruimtes en de organisatie van activiteiten.

Kinderparticipatie bij de BSO’s van SKSG

SKSG hecht veel waarde aan kinderparticipatie bij de BSO’s. Kinderen beïnvloeden op een actieve manier de besluitvorming. Daarnaast heeft kinderparticipatie een positief effect op het zelfvertrouwen, de communicatieve vaardigheden en stimuleert het de betrokkenheid van kinderen bij de buitenschoolse opvang. Kortom: het is goed voor hun ontwikkeling en het is een uiting van respect voor kinderen. Daarnaast geeft het pedagogisch medewerkers veel informatie over wat kinderen leuk vinden en graag willen doen. De doelstelling van SKSG is om op alle BSO’s de kinderparticipatie te vergroten.