Geslaagde projectweek bij Terra Oldekerk

OLDEKERK – Na een opening van de week in bijzijn van de wethouder van Grootegast, startte de projectweek Vluchtelingen vluchten van Terra Oldekerk klas 2.

De eerste dag was een verkenning van het thema. Daarnaast stond deze dag in het tekenen van het vertrek van de vluchtelingen uit hun eigen land. De leerlingen gingen aan de slag met verschillende praktische opdrachten. Zo hebben ze een fotocollage over de herkomstlanden en het ontvangende land Nederland gemaakt. Op de tweede en de derde dag werden de reis en de aankomst verder uitgewerkt, onder andere door het maken van een stripverhaal. Daarnaast moesten de leerlingen nadenken over wat zij mee zouden nemen indien zij moesten vluchten en schreef iedereen een afscheidsbriefje.

Tentoonstelling

De docenten van Terra werden ondersteund door Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, Amnesty International en Discriminatie Meldpunt Groningen. De leerlingen hebben ook geluisterd naar de verhalen verteld door verschillende vluchtelingen. Van alle opdrachten die de leerlingen hebben gemaakt, is een tentoonstelling samengesteld. Deze tentoonstelling was de basis voor het maken van een ganzenbordspel. Met het spelen van het eigengemaakte spel werd de projectweek afgesloten. De paasviering sloot hierbij perfect aan. Voor de leerlingen was het een zeer leerzame projectweek, waar ze zich op allerlei manieren verdiept hebben in dit maatschappelijk relevante thema.