Kunst en groen in het Asingapark in Middelstum

MIDDELSTUM – De herinrichting van het dorp Middelstum nadert zijn einde. Na de zomer van 2017 zijn de drie fasen afgerond. Wethouder Pier Prins: ‘Daarmee is vanaf 2013 het totale centrum van Middelstum opnieuw ingericht, inclusief het Asingapark.’

Het Asingapark is één van de groene kwaliteiten in de historische kern van Middelstum. Prins: ‘Met de herinrichting is specifiek gekeken naar hoe het park een goede aansluiting krijgt op de rest van het dorp. En dat is goed gelukt.’

Beplanting

Komende week worden de vaste planten in het park geplant door medewerkers van Werkpro Ewsum. Zij gaan straks ook het onderhoud van het Asingapark verzorgen. Wethouder Prins: ‘Hiermee is de kwaliteit van het onderhoud geborgd. En voor WerkPro Ewsum is dit een mooi project binnen het eigen dorp.’ De keuze voor de beplanting draagt in hoge mate bij aan de landgoedsfeer, denkend aan de oude Asingaborg die er vroeger stond.

Ontwerpwedstrijd

Onderdeel van het herinrichtingsplan Asingapark was het opnieuw zichtbaar maken van de contouren van de borg door een vorm van kunst. Hiervoor is een ontwerpwedstrijd uitgeschreven, waar uiteindelijk 14 ontwerpen zijn ingediend.

De vakjury, bestaande uit Mathijs Dijkstra, landschapsarchitect en verantwoordelijk voor het herinrichtingsplan, Trudy Kramer, docent academie Minerva en beeldend kunstenaar en Herma Grimmius, locatiemanager van De Groninger Zilverkamer in Appingedam, hebben eind maart drie ontwerpen genomineerd. De drie kunstenaars krijgen de opdracht hun ontwerp verder uit te werken. Vrijdag 7 juli worden de genomineerden en hun ontwerp bekend gemaakt, zodat de inwoners van Middelstum kunnen bepalen welk kunstwerk straks in het Asingapark is te bewonderen.