Groninger Dorpen verwelkomt met trots 6 nieuwe ambitieuze bestuursleden

HAREN – Op de algemene ledenvergadering van Groninger Dorpen, koepel van organisaties voor dorpsbelangen en  dorps- en buurthuizen in de provincie Groningen, mocht Groninger Dorpen maar liefst 6 nieuwe bestuursleden welkom heten! Het zijn Agmar van Rijn, Emmy Wolthuis, Gerda Steenhuis, Marieke Creemer, Meindert Schollema, Ronald Helder.  Een 6-tal gemotiveerde mensen met ambities voor het Groninger platteland.

Afscheid werd er genomen van de bestuursleden Jan Boer en Johan van Omme, die zich maar liefst 10 jaar lang met hart en ziel voor de vereniging hebben ingezet. Er was applaus voor hun grote inzet en betrokkenheid.

Veranderen en mee veranderen: Groninger Dorpen levert graag maatwerk

Op de drukbezochte bijeenkomst stond het thema ‘veranderen’ centraal. Er verandert veel in en rondom dorpen. Denk aan: gemeentelijke herindeling, verschuiving van taken van de overheid naar bewoners, nieuwe bewonersinitiatieven op nieuwe thema’s, meer druk op de vrijwilligers in dorpen… Dorpsorganisaties zoeken naar nieuwe organisatievormen om het vrijwilligerswerk behapbaar te houden en ook voorliggende kansen te kunnen grijpen. Groninger Dorpen levert daarbij graag het steuntje in de rug wanneer dorpen dat willen.

Twee goede voorbeelden uit de praktijk deelden hun ervaringen. Zo is Netwerk Den Andel gestopt om vergaderingen uit te schrijven. Het organiseert alleen nog goed bezochte bijeenkomsten over een specifiek onderwerp, voor de mensen die daar interesse in hebben en er wat mee willen doen. Het niet-populaire bestuurswerk is tot een minimum beperkt. In Westeremden wordt al wel nagedacht over hoe het verenigingsleven en de dorpsvoorzieningen anders en efficiënter georganiseerd zouden kunnen worden, maar zolang de 400 inwoners het nog volhouden om samen de 20 (!) besturen en 100 (!!) bestuursfuncties in stand te houden, zullen er nog geen grote veranderingen worden doorgevoerd.

De inleiders, resp. Geert Hoevers en Geir Eide, werden bedankt met een Knol’s koek en ook de mensen van de Mellenshorst voor hun professionele en gastvrije ontvangst van hun collega-leden.