Middag-Humsterland stelt eigen toekomstvisie op

MIDDAG-HUMSTERLAND – Afgelopen drie maanden hebben 70 betrokken inwoners en ondernemers van het Middag-Humsterland actief meegewerkt aan een nieuwe visie voor hun eigen streek. Het resultaat: één visiedocument, vier thematische werkgroepen, drie projecten die meteen van start gaan en talloze ideeën voor projecten voor de langere termijn.

De vraag naar een nieuw visiedocument kwam vanuit de gemeenten Zuidhorn en Winsum. In de aankomende gemeentelijke herindeling zal het Middag-Humsterland in zijn geheel overgaan naar de nieuwe gemeente Westerkwartier. Daarom was nu het uitgelezen moment om tot nieuwe ideeën en projecten voor de toekomst te komen.

Gedurende drie sessies discussieerden 70 inwoners en ondernemers uit het Middag-Humsterland tot in de late uurtjes over de belangrijkste thema’s en mogelijke projecten voor de toekomst van de regio. Overeenstemming over het belangrijkste doel voor het gebied was tijdens de sessies snel bereikt: het huidige, prachtige landschap moet zo veel mogelijk in stand gehouden worden. Dit hoeft niet te betekenen dat het Middag-Humsterland geen grote ambities mag hebben. De ambities moeten echter altijd bijdragen aan de versterking van het karakteristieke en unieke landschap.

Uit de discussie kwamen vijf thema’s naar voren die door de groep als zeer belangrijk voor de toekomst van het Middag-Humsterland worden ervaren. Zo moeten er nieuwe en duurzame verdienmodellen worden ontwikkeld voor boeren en andere ondernemers, eventueel ook producten waarmee je het gebied als merk neer kunt zetten. Het Middag-Humsterland moet in zijn eigen energie kunnen voorzien, maar wel op een manier die past in het prachtige landschap. Het gebied moet goed bereikbaar zijn. En ten slotte willen de mensen in collegiale teams met elkaar gaan samenwerken.

Tijdens de laatste sessie is rond deze thema’s doorgesproken en zijn werkgroepen gevormd. Ze zijn meteen aan de slag gegaan met het bedenken, vormen en schrijven van nieuwe projecten. Zo wordt er bijvoorbeeld in samenwerking met studenten van de opleiding Communicatie, Media en IT van de Hanzehogeschool Groningen een nieuw logo voor het Middag-Humsterland ontwikkeld. Ook zal de website van het Middag-Humsterland geactualiseerd en bijgewerkt worden.

Het traject werd uitgevoerd door de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en het lectoraat ‘Duurzaam Coöperatief Ondernemen’ van de Hanzehogeschool, in nauwe samenwerking met de gemeente Zuidhorn.