JOVD Groningen: ‘Gemeente moet afzien van campagne voor meer vrouwen in de raad’

GRONINGEN – De JOVD Groningen roept de gemeenteraad op om af te zien van de campagne om meer vrouwen in de raad te krijgen. De liberale jongeren vinden dat de gemeente een verkeerd signaal af geeft met deze campagne. Amir Levi, de vicevoorzitter van de JOVD zegt: ‘‘Vrouwen zijn even capabel als mannen en hoeven niet extra hulp te krijgen om in de raad te komen‘.

De liberale jongeren vinden de uitspraak van Wieke Paulusma (D66)  tekenend: “Na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar zou de verhouding in Groningen fiftyfifty moeten zijn. ”De wens om een gelijk aantal mannen en vrouwen te hebben vindt de JOVD verkeerd, geslacht zou niet relevant moeten zijn. Wanneer je hier wel de focus op gaat leggen creëer juist meer ongelijkheid tussen man en vrouw, aldus de JOVD. Levi: “Je wilt juist dat niet iemands geslacht, maar iemands capaciteiten de reden zijn waarom iemand in de raad zit”.

Uitspraken zoals die van Sabine Koebrugge (VVD) geven onbedoeld een verkeerd signaal af: ‘“Vrouwen kunnen met hun ‘female touch’ van grote waarde zijn als volksvertegenwoordiger.’ Hiermee wordt onbedoeld de toegevoegde waarde van vrouwelijke raadsleden gereduceerd tot hun geslacht, vindt de JOVD. Levi: “Dit is juist wat we niet zouden moeten willen, de vrouwelijke raadsleden zijn een toevoeging om hun eigen capaciteiten, die helemaal niks met hun geslacht te maken hebben.”

De JOVD roept de gemeente op om af te zien van deze campagne en dat de gemeente stopt met de focus leggen op het geslacht van haar raadsleden. Dit persbericht gaat in op de ‘Raad zoekt vrouw’-campagne van de gemeente Groningen. Op 29 juni organiseert de gemeente een activiteit om vrouwelijke raadsleden aan te trekken.