Groninger onderwijs tekent intentieverklaring voor bereikbare stad

datum:20170629 / locatie: Muntinglaan 3, Groningen, Netherlands ondertekening van de intentieverklaring tussen onderwijsinstellingen en Groningen Bereikbaar

De onderwijsinstellingen in Groningen gaan samen actief bijdragen aan het bereikbaar houden van de stad. Dit hebben ze met elkaar en Groningen Bereikbaar afgesproken in een intentieverklaring die op 29 juni is ondertekend. De onderwijsinstellingen zetten zich in om werknemers, scholieren en studenten de spits in het OV en op de weg zoveel mogelijk te laten vermijden. Ook stimuleren ze hen om slim te werken, leren en reizen.

De onderwijsinstellingen stellen tijd en capaciteit beschikbaar om te werken aan de bereikbaarheid. Bijvoorbeeld door anders te roosteren, het aanpassen van het parkeer- en reisvergoedingenbeleid of het bieden van reisalternatieven. Verder gaan ze medewerkers, studenten en scholieren actief informeren over de te verwachten verkeershinder, alternatieven en maatregelen.

Wim van de Pol, bestuurder van Noorderpoort: “Als Noorderpoort dragen wij graag ons steentje bij aan de bereikbaarheid van onze school en daarmee Groningen. Wij vinden fitte medewerkers en gezonde studenten belangrijk en stimuleren daarom bijvoorbeeld de fiets als vervoermiddel. Na de zomer start bij ons ook een pilot anders roosteren. Daarbij beginnen de lessen later, zodat onze studenten buiten de ochtendspits reizen. Dat ontlast het drukke OV in de spits.”

Groningen Bereikbaar ondersteunt de onderwijsinstellingen bij hun inspanningen. Paul de Rook, wethouder Verkeer & Vervoer en bestuurlijk voorzitter van Groningen Bereikbaar: “Ik vind het erg positief dat de Groningse instellingen zo’n proactieve houding hebben en deze samenwerking aangaan. Dit draagt allemaal bij aan de bereikbaarheid van Groningen en aan slim en gezond reizen.”

De ondertekenaars zijn: Alfa-collega, Christelijke Scholengemeenschap Groningen, Gereformeerde Scholengroep, Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort, Onderwijsgroep Noord, Openbaar Onderwijs Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen Bereikbaar

Beter Benutten
De intentieverklaring Onderwijs en Bereikbaarheid is een initiatief van Groningen Bereikbaar binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren.

Fotobijschrift: Bestuurders Groninger onderwijsinstellingen en Groningen Bereikbaar met de intentieverklaring. Foto: Jeroen van Kooten.