Ruim een miljoen naar toekomstbestendige Groningse ‘dorpsdaken’

Het programma Elk dorp een duurzaam dak investeert in ontmoetingsplekken in alle dorpen van de negen Groningse aardbevingsgemeenten. Inmiddels hebben 28 dorpsdaken een bedrag toegekend gekregen. In totaal kende het Kansrijk Groningen programma al meer dan een miljoen euro toe voor het toekomstbestendig maken van deze ontmoetingsplekken.

De vereniging Groninger Dorpen is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Projectleider Mayke Zandstra legt uit dat zij de dorpen zoveel mogelijk ondersteunen: “We helpen bij het verder uitwerken van de plannen, doen de procesbegeleiding en denken mee over fondsenwerving.” Als daar behoefte aan is, kunnen de dorpen bij het Loket Leefbaarheid ook extra procesondersteuning aanvragen.

Ontmoetingsplek van belang
Steeds meer voorzieningen in Noordoost-Groningen verdwijnen als gevolg van bevolkingskrimp. Met de supermarkt, de school en het café verdwijnen ook de ontmoetingsplekken uit dorpen. Ook maatschappelijke ontmoetingsplaatsen hebben vaak moeite om het hoofd boven water te houden. “Voor de leefbaarheid van dorpen is zo’n ontmoetingsplek van onschatbare waarde”, vertelt Zandstra. Het programma Elk dorp een duurzaam dak heeft als doel om in elk dorp van de negen Groningse aardbevingsgemeenten tenminste een ontmoetingsplaats te behouden. Door bijvoorbeeld te investeren in duurzaamheid, kunnen energielasten flink verlaagd worden. Daardoor blijven ontmoetingsplekkern makkelijker te exploiteren.
Dorpen en wijken in de negen aardbevingsgemeenten kunnen een aanvraag doen om te investeren in duurzaamheid, functionaliteit, onderhoud, herbestemming en/of nieuwbouw van hun ontmoetingsplaats. Elk dorp heeft de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor de centrale ontmoetingsplek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren. Het projectteam ondersteunt bij de keuze van het gebouw, eventuele ontwikkeling van een nieuwe accommodatie en het maken van een projectplan.

’t Zylhoes: dé ontmoetingsplek van Schouwerzijl
In Schouwerzijl is dorpshuis ’t Zylhoes (FOTO) dé ontmoetingsplek van het dorp. De Vereniging Dorpsbelangen Schouwerzijl houdt zich actief bezig met alle facetten van leefbaarheid bezig: van het organiseren van leuke activiteiten tot de verkeersveiligheid. “Dit programma biedt ons een prachtige kans. We zijn er direct bovenop gesprongen toen we ervan hoorden. We wonen hier met weinig mensen en hebben elkaar hard nodig”, zegt Nyske van der Feen, bestuurslid Vereniging Dorpsbelangen.
In het dorpshuis vindt een keur aan activiteiten plaats zoals vergaderingen, theatervoorstellingen, knutsel- en spelletjesmiddagen, gezamenlijke maaltijden en de intocht van Sinterklaas. Naast de brievenbus is het dorpshuis de enige overgebleven voorziening in het dorp en daarmee zeer belangrijk voor de sociale samenhang in het dorp.
Door het pand energiezuinig te maken willen de Schouwerzijlsters de gebruikskosten van ’t Zylhoes zo laag mogelijk houden. Daarom wordt geïnvesteerd in isolatie, onderhoud aan het dak en worden zonnepanelen geïnstalleerd. Ook wordt het dorpshuis geschikt gemaakt voor toekomstige behoeften van de ouder wordende inwoners. Zo zou het dorpshuis een plek kunnen worden waar bestelde boodschappen worden afgeleverd of waar een steunpunt van thuiszorg wordt gevestigd. De Vereniging Dorpsbelangen Schouwerzijl hoopt dat het energiezuinige dorpshuis inwoners van het dorp inspireert om zelf ook duurzaamheidsmaatregelen te treffen.

Tot en met 2018 is er drie keer per jaar de mogelijkheid een aanvraag te doen bij ‘Elk dorp een duurzaam dak’. Zandstra moedigt dorpen aan om zo vroeg mogelijk contact te zoeken via www.elkdorpeenduurzaamdak.nl: “Dan kunnen we samen kijken hoe het programma optimaal kan bijdragen aan de toekomstplannen.” De deadline voor de volgende aanvraagronde is op 1 september 2017.