Nationaal Coördinator Groningen geeft Heft in eigen Hand vervolg

De proef Heft in eigen Hand van Nationaal Coördinator Groningen, waarbij eigenaren zelf hun huis kunnen versterken, krijgt een vervolg. Jaarlijks krijgen 200 eigenaren de gelegenheid om als particulier opdrachtgever de versterkingsmaatregelen en eventuele andere verbouwingen aan hun woning zelf uit te laten voeren. Vanaf 7 juli kunnen woningeigenaren zich aanmelden via de website van NCG. Toelating vindt plaats op volgorde van aanmelding.

NCG startte de proef Heft in eigen Hand in 2016. Vijftig particuliere woningeigenaren in het aardbevingsgebied kregen zelf de regie over de versterking van hun woning. Eventueel in combinatie met een verbouwing. De ervaringen waren positief en daarom gaat NCG door met de proef.
Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders: ‘Met Heft in eigen Hand hebben eigenaren zelf de regie in handen. Deelnemers hoeven niet te wachten totdat hun dorp of buurt aan de beurt is. Eigenaren krijgen ondersteuning van een bouwbegeleider van NCG. Deze bouwbegeleider is onafhankelijk en werkt in opdracht van de bewoner. De bewoner kiest zelf een gekwalificeerd aannemingsbedrijf om de versterking en eventuele verbouwing uit te voeren.’
Bewoners die willen deelnemen aan de proef moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden voor deelname zijn hetzelfde als bij de proef. Zo moet het pand binnen de 0,2 pga-contour van het aardbevingsgebied staan (KNMI-kaart 2015). Daarnaast moet de bewoner eigenaar zijn van het pand en versterkingsmaatregelen en eventueel verduurzamingswerkzaamheden aan zijn pand laten uitvoeren.

Inspecties van gebouwen in aardbevingsgebied op stoom
Op vrijdag 7 juli heeft het Kabinet ingestemd met een addendum (toevoeging) op het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021. In het addendum zijn nieuwe afspraken vastgelegd rondom een aantal onderwerpen, zoals de inspectie en versterking van woningen en andere gebouwen. De colleges van B&W van de twaalf gemeenten en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben tevens ingestemd met het addendum.

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders: ‘We zijn volop bezig met het inspecteren van woningen en andere gebouwen om te bepalen of ze bestand zijn tegen aardbevingen. De komende maanden gaan we de inspecties van zorgpanden uitbreiden. Ook kerken worden geïnspecteerd. Daar gaan we een alternatieve beoordelingsmethode testen, die mogelijk sneller is dan de huidige beoordelingsmethode.’

In vijf jaar tijd gaat NCG alle 23.500 panden in de kern van het aardbevingsgebied inspecteren. In 2017 vinden 5.000 inspecties plaats. NCG is in de kern van het aardbevingsgebied volop bezig met het inspecteren van woningen en andere gebouwen. In 2016 zijn in Appingedam, Loppersum, Overschild, ’t Zandt en Ten Post woningen geïnspecteerd. Eind 2016 werd bekend dat deze woningen niet aan de norm voor aardbevingsbestendig bouwen voldoen en versterkt moeten worden. In het najaar starten de eerste versterkingswerkzaamheden in Appingedam.

Eind 2016 en begin 2017 is het inspectiegebied uitgebreid met Uithuizen, Zandeweer, Kantens, Delfzijl-Noord, Middelstum, Stedum, Winneweer, Lellens, Ten Boer, Woltersum, Slochteren en Schildwolde. Later in het jaar wordt daar Holwierde aan toegevoegd. In juni organiseerde NCG een hele reeks informatiebijeenkomsten voor bewoners waarvan de woning in de tweede helft van 2017 wordt geïnspecteerd. Ruim 2500 adressen kregen een uitnodiging voor deze bijeenkomsten.

Per 1 juli wordt de nieuwe NPR voor het gehele aardbevingsgebied van toepassing verklaard voor het inspectie- en engineeringsprogramma (versterkingsprogramma) en nieuwbouw. Dit betekent dat de NPR 9998:2017 geldt voor het inspectie – en engineeringsprogramma voor de tweede helft van 2017.

Naast woningen moeten ook andere gebouwen worden onderzocht. Zo breidt NCG binnenkort de inspecties van zorgpanden verder uit. Het gaat om ongeveer 70 zorggebouwen. NCG inspecteert onder andere verpleeghuizen, verzorgingshuizen, woongemeenschappen en dagbestedingen op het gebied van verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. De gebouwen staan in de kern van het aardbevingsgebied en in Bedum, Siddeburen en Delfzijl. In de loop van 2018 moet duidelijk zijn of deze gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn.

Ondertussen werken zorginstellingen, gemeenten, de provincie, zorgvastgoedorganisaties en zorgverzekeraars samen aan een visie op zorg in de toekomst. Deze visie moet antwoord geven op de vraag hoe de zorg in de aardbevingsregio er in de toekomst uitziet. Met deze visie en de uitkomsten van de inspecties kan een versterkingsplan voor het zorgvastgoed ontstaan met oog voor de toekomst.

In de tweede helft van 2017 start NCG een onderzoek naar de toepassing van een alternatieve beoordelingsmethode om te beoordelen of gebouwen bestand zijn tegen aardbevingen. Het gaat om een beoordelingsmethode van de Italiaanse professor Calvi. Eerder onderzoek van professor Calvi bij een aantal kerken in het aardbevingsgebied heeft de verwachting gewekt dat met zijn methode sneller kan worden bepaald of versterking van een gebouw nodig is.

Om de beoordelingsmethode te testen, gaat NCG ongeveer 52 kerken in de kern van het aardbevingsgebied met deze methode onderzoeken. Zo hoopt NCG inzicht te krijgen in de geschiktheid van de methode voor andere gebouwen. De inspecties van kerken heeft geen gevolgen voor het tempo van inspecties van woningen. Aangezien met een alternatieve methode wordt gewerkt, voeren andere inspectiebureaus het werk uit.