Familie Akbari mag in Nederland blijven

De familie Akbari uit Leek heeft te horen gekregen dat ze in Nederland mogen blijven. Burgemeester Hoekstra heeft dit goede nieuws aan hen verteld. De staatsecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer K. Dijkhoff, heeft gebruik gemaakt van zijn discretionaire bevoegdheid en aan moeder Akbari en haar drie jongste zonen een verblijfsvergunning verleend.

Eerdere asielverzoeken zijn afgewezen. Het gezin afkomstig uit Afghanistan is inmiddels achttien jaar in Nederland en woont sinds 2002 in Leek. Het jongste kind is hier ook geboren. Al jaren heeft de gemeente Leek zich ingezet om de familie te ondersteunen en te proberen toch een verblijfsvergunning te krijgen. Vanaf 2012 heeft de gemeente Leek de familie Akbari ook daadwerkelijk in de noodopvang genomen.

Vanaf maart 2017 heeft de gemeente Leek samen met de betrokken overheidsdiensten geprobeerd het dossier nogmaals onder de aandacht te brengen van de staatssecretaris. Dit ging vergezeld met steunbrieven van scholen, buren, voetbalvereniging etc., die hiermee hun betrokkenheid bij de familie Akbari hebben getoond. Dit alles heeft er in geresulteerd dat het verzoek om definitief in Nederland te mogen blijven nu is gehonoreerd. Burgemeester Hoekstra is verheugd dat de familie Akbari mag blijven en hun leven in Leek nu verder op kan pakken.