N360 twee weekenden gestremd tussen Lewenborg en Garmerwolde

De provinciale weg N360 is vanwege werkzaamheden twee weekenden gestremd tussen het kruispunt bij Lewenborg en het kruispunt bij Garmerwolde. Het gaat daarbij om het weekend van vrijdag 21 tot maandag 24 juli en het weekend van vrijdag 28 tot maandag 31 juli. De stremming gaat van start op vrijdagavond om 19.00 uur en wordt opgeheven op maandagochtend om 06.00 uur. Het autoverkeer wordt omgeleid via de N46(Eemshavenweg). Fietsers kunnen gebruik maken van de nieuwe Fietsroute Plus langs de Stadsweg. Landbouwverkeer wordt langs de zuidkant van het Eemskanaal geleid.

Tijdens de twee weekenden wordt het gestremde gedeelte van de N360 opnieuw geasfalteerd en worden nieuwe middenbermen aangebracht. Het fietspad langs de N360 tussen het kruispunt bij Lewenborg en Garmerwolde is van mei tot eind augustus gestremd. Tussen het kruispunt bij Lewenborg en het begin van de bebouwde kom van Groningen wordt het fietspad omgelegd en komt een toegang voor aanwonenden. Ook wordt het begin van de bebouwde kom anders ingericht, zodat het voor automobilisten duidelijker wordt dat ze de bebouwde kom binnenrijden. De nieuwe inrichting moet ervoor zorgen dat auto’s minder hard gaan rijden.

Maatregelen N360
De aanpak van het fietspad en de weg bij Ruischerbrug zijn onderdeel van een serie maatregelen om de N360 tussen Groningen en Delfzijl veiliger te maken en de verkeersveiligheid te verbeteren.
De afgelopen jaren zijn hiervoor onder meer de kruispunten bij de Oostelijke Ringweg, Ruischerwaard en Ruischerbrug aangepakt. Komend jaar worden nog rotondes aangelegd bij de Fledderbosweg in Garmerwolde, de Eestumerweg in Ten Post en de Eekwerderweg In Wirdum. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor beginnen naar verwachting dit najaar. Begin 2018 moeten de werkzaamheden klaar zijn.