Acantus in gesprek met bewoners over toekomst woningen

Acantus wil betaalbare kwalitatief goede woningen verhuren, nu en ook in de toekomst. Acantus blijft de komende jaren de woningen aan de Lindenlaan in Nieuwe Pekela en de Scheepshellingstraat in Oude Pekela verhuren. Acantus heeft de bewoners toegezegd dat de woningen in ieder geval nog 3 jaar aan hen worden verhuurd.

Anja Kluiter, manager Wonen, legt uit: “De bewoners geven aan nu tevreden te zijn. Ook vanuit de technische staat van de huizen is het mogelijk dat bewoners daar de komende jaren blijven wonen. Dat wees bouwkundig onderzoek uit. Samen met bewoners en gemeente wil Acantus plannen maken voor de toekomst. Hierover gaat Acantus met de bewoners in vervolggesprek. Zodat mensen in Oude en Nieuwe Pekela niet alleen nu maar ook in de toekomst plezierig en betaalbaar kunnen wonen.”
In gesprek over de verschillende mogelijkheden
Acantus is in juli in gesprek geweest met een groot deel van de bewoners om te horen of en waarom bewoners er prettig wonen. Voor deze gesprekken aan, liet Acantus bouwkundig onderzoek uitvoeren. “We wilden weten wat de mogelijkheden van de woningen zijn. We zien dat de huidige en toekomstige woningzoekende andere eisen aan zijn nieuwe woning gaat stellen. Daar willen we graag aan voldoen. We hebben onderzocht of het mogelijk is de woningen aan de Lindenlaan en de Scheephellingsstraat bouwkundig aan te passen aan deze nieuwe wensen. Dat is mogelijk, maar alleen met een enorm grote investering. De eventuele nadelen van de huidige huizen blijven dan nog bestaan. We gaan daarom met de gemeente Pekela en bewoners in gesprek over de lange termijn. Want we kunnen niets gaan doen, maar we kunnen ons bijvoorbeeld ook voorbereiden op nieuwbouwplannen op termijn. Hoe, wat en waar gaan we verder bespreken.”, vertelt Anja Kluiter.
Woonvisie, wijkplan en centrumplan vormen uitgangspunt
In de komende 3 jaar wordt noodzakelijk onderhoud gewoon uitgevoerd. In de tussentijd gaat Acantus met bewoners in gesprek over de toekomst van hun woning. Acantus heeft met de gemeente Pekela afspraken gemaakt over het aantal te verhuren woningen voor de juiste balans in vraag een aanbod. Met de Woonvisie als uitgangspunt en het nog te ontwikkelen wijkplan en centrumplan wil Acantus haar woningen laten aansluiten bij de toekomstige woonwensen van huurders.