DCG organiseert informatieavonden over dialyse

In oktober 2017 organiseert Dialyse Centrum Groningen (DCG) vier avonden over dialyse in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Nierpatiënten kunnen zich interactief laten informeren over alle dialysebehandelingen op het centrum en thuis.

Het is de eerste keer dat DCG de informatieavonden voor alle nierpatiënten in Noord-Nederland openstelt. Voorheen werden alleen patiënten uitgenodigd die al bij DCG bekend waren. De nieuwe aanpak draagt eraan bij dat patiënten zich in een vroeger stadium van de nierziekte kunnen laten informeren. Dit geeft ze meer tijd om een weloverwogen keuze te maken als dialyse eenmaal nodig is.

Keuze voor buikspoeling of hemodialyse
De keuze voor een dialysebehandeling is niet gemakkelijk. Dialyse is een ingrijpende behandeling, waar patiënten vaak tegenop zien. De bijeenkomsten in Groningen bieden een volledig overzicht van de mogelijke dialysebehandelingen en de verschillen daartussen. Dit helpt patiënten uiteindelijk te kiezen voor de behandeling die het beste in hun leven past.

Er zijn twee behandeltechnieken. Bij hemodialyse wordt het bloed buiten het lichaam gezuiverd. Dit gebeurt door middel van een machine, een kunstnier, een shunt (toegang tot de bloedbaan) en spoelvloeistof. Bij buikspoeling zuivert een spoelvloeistof in de buikholte het bloed van kwalijke stoffen. Deze vloeistof moet regelmatig verwisseld worden.

Aandacht voor thuisbehandelingen
Beide behandelvormen kunnen in de thuissituatie plaatsvinden. De patiënt en vaak ook de partner krijgen dan een training op het centrum in Groningen. Wetenschappelijk onderzoek stelt dat thuisdialysebehandelingen een positief effect hebben op de gezondheid. Dit komt doordat vaak ’s nachts of vaker gedialyseerd wordt. Afvalstoffen kunnen dan op een minder intensieve manier uit het lichaam worden verwijderd. Daarnaast scheelt deze behandeling de patiënt reistijd en kan hij of zij de dialyse flexibeler in het leven inpassen.

Opgave en meer informatie
Tijdens de bijeenkomsten zijn naast zorgverleners ook patiënten aanwezig die vertellen over hun ervaringen met dialyse. Via www.dcg.nl is informatie te vinden over alle behandelingen, zoals een animatie die thuishemodialyse op een eenvoudige manier uitlegt. Patiënten met een chronische nierziekte kunnen zich aanmelden voor de informatieavonden via www.dcg.nl/avonden.