Week van de alfabetisering

Van 4 tot 9 september besteedt de toekomstige gemeente Midden-Groningen (Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde) in samenwerking met de Bibliotheek aandacht aan de landelijke Week van de Alfabetisering. Eén op de negen Nederlanders heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Dit maakt het lastig om goed te kunnen functioneren in onze samenleving. Het is van groot belang dat mensen op de juist manier ondersteuning krijgen.

Taalhuis
In de toekomstige gemeente Midden-Groningen zijn drie Taalhuizen, één in Hoogezand, één in Muntendam en één in Slochteren. In het Taalhuis werken vrijwilligers met cursisten samen aan de taalvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheden. In het Taalhuis werken de Gemeente, Biblionet Groningen, Taal voor het Leven, Kwartier Zorg & Welzijn, Humanitas en Noorderpoort samen om mensen op weg te helpen. Dankzij een groot aantal vrijwilligers kunnen mensen 1 op 1 geholpen worden. Wilt u meer weten en of weet u iemand die hulp kan gebruiken? Kom langs in het Taalhuis, advies en deelname is gratis.

Activiteiten
Op 6 september staat de speciale tent van de Bibliotheek op het plein voor Het Kielzog. Iedereen kan hier met taalmeter zijn eigen taalkennis meten. Medewerkers geven de hele dag informatie over de ondersteuning die het Taalhuis biedt op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.
Op 5 september vult wethouder mevrouw van der Veen in het Mac in Muntendam de taalmeter in tijdens het inloopspreekuur van 13.30-15.00 uur. Kom je ook? In Slochteren is op 8 september een inloopspreekuur van 14.00-15.30 uur. Voor iedere bezoeker ligt een kleine attentie klaar.

Taalheldenprijs
Op 7 september maakt de Stichting Lezen & Schrijven bekend wie de Groninger taalheld is. Ofwel wie heeft veel betekent in het terugdringen van de laaggeletterdheid. Misschien wordt dit volgend jaar iemand uit de politiek? De fractieleden van de politieke partijen doen in elk geval hun best. Zij volgen namelijk op 5 september een workshop begrijpelijk schrijven op taalniveau B1. Teksten over politiek zijn moeilijk te begrijpen voor veel mensen. Als je schrijft op B1 niveau, begrijpt 95% van de mensen de tekst. De meeste teksten van instellingen en de overheid zijn echter geschreven op C1 niveau. Voor veel mensen, ook degenen die goed kunnen lezen en schrijven, is dit lastig. De fractieleden van de toekomstige gemeente Midden-Groningen nemen tijdens de Week van de Alfabetisering het voortouw om hier iets aan te doen!