Herinrichting voorplein Martini Ziekenhuis van start

Deze week is gestart met de eerste fase van de herinrichting van het voorplein van het Martini Ziekenhuis. De herinrichting is een langgekoesterde wens van het ziekenhuis. Patiënten, bezoekers en medewerkers ervaren de huidige situatie als onoverzichtelijk. Het nieuwe voorplein biedt alle gebruikers goed en veilige toegang met de fiets, auto en openbaar vervoer. Er komen vier kiss-and-ride plaatsen en een aparte lus voor taxi’s en pendelbussen. Ook komt er een nieuwe overdekte fietsenstalling met plek voor 450 fietsen. Naar verwachting is het hele project in het voorjaar van 2018 klaar.

Peter Littooij, lid Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis: ‘We zijn heel blij dat we nu eindelijk kunnen beginnen met de aanpak van het voorplein. Het is al langere tijd een doorn in ons oog. Vergelijk het met het de bouw van een nieuw huis, waar je er pas na verloop van tijd achter komt dat een bepaalde indeling in de praktijk toch niet zo werkt als je het bedacht had. Zo was het met ons voorplein ook. We hebben nu goed onderzoek gedaan aan welke voorwaarden het plein moet voldoen en bijvoorbeeld ook een verkeersexpert bij het ontwerp betrokken. Daarnaast voeren we de veiligheidsmaatregelen voor het verkeer, zoals de aanleg van zebrapaden, in nauw overleg met Gemeente Groningen uit. Nu liggen alle puzzelstukjes op de juiste plek en kunnen we van start.’
Groen, veilig en gastvrij voorplein
Om de overlast zoveel mogelijk te beperken en het ziekenhuis goed toegankelijk te houden tijdens de werkzaamheden, gaat de herinrichting in fases. De eerste fase begint met het vrij maken van het middenterrein voor de fietsenstalling voor patiënten en bezoekers. De fietsenstalling wordt ook ’s avonds goed verlicht en krijgt een open ontwerp met een duurzaam sedumdak. De stalling heeft 450 plaatsen en heeft ook oplaadpunten voor elektrische fietsen. In de tweede fase gaat de rechterzijde van het plein op de schop en wordt de huidige fietsenstalling opgeruimd. Hier wordt de route langs het gebouw naar de hoofdingang voor voetgangers verbeterd en de nieuwe aanrijroute voor het autoverkeer aangelegd. In de nieuwe situatie is er sprake van eenrichtingsverkeer voor het autoverkeer, waarbij zij rechts inrijden en links het voorplein weer verlaten.
In fase drie en vier wordt het gebied voor de hoofdingang en de huidige in- en uitrit aangepast. Aansluitend op de nieuwe rijbaan komt een speciale lus voor taxi’s en de pendelbussen. Zij kunnen daardoor passagiers blijven afzetten voor de deur. Ook komen er zebrapaden voor een veilige oversteek van het middengebied. Het gebied voor de hoofdingang zal straks ook onderdeel zijn van het rookvrije ziekenhuis. Tenslotte wordt de linkerzijde van het voorplein aangepakt. Er komt een nieuwe rijbaan met eenrichtingsverkeer en een kiss-and-ride zone. Het nieuwe voorplein blijft een ‘groen’ karakter houden, onder andere door nieuwe groene aanplant met hagen, een deel van de bestaande bomen en het sedumdak op de fietsenstalling. In de plannen is ook een fontein opgenomen.