Meer kansen voor mbo’ers met autisme

Op donderdag 7 september werd officieel een nieuw project in Winschoten gestart voor leerlingen met een autismespectrumstoornis. Mbo-leerlingen die zo’n stoornis hebben, worden in het kader van dit zogenaamde KAIRO-project geholpen met het behalen van een diploma en het voorkomen van problemen op school.
Waarom hebben deze jongeren hulp nodig?

Jongeren met een autismespectrumstoornis die een middelbare beroepsopleiding volgen, hebben soms extra ondersteuning en begeleiding nodig. Dit komt omdat ze vaak meer moeite hebben met het verwerken van informatie en minder goede sociale en communicatieve vaardigheden hebben. Omdat mbo-opleidingen hier in toenemende mate een beroep op doen, is het percentage schoolverlaters onder jongeren met deze stoornis een stuk hoger.
Om deze jongeren te helpen om hun opleiding af te maken, is het Noorderpoort in de stad Groningen gestart met een zogenaamd KAIRO-project. KAIRO staat voor Kennisontwikkeling Autisme Integratie Regulier Onderwijs en is een samenwerking tussen het Noorderpoort en het Autisme Team Noord-Nederland in Groningen.
Omdat veel jongeren in de gemeente Oldambt ook baat kunnen hebben bij deze aanpak, zijn de mogelijkheden om dit project uit te breiden naar het Noorderpoort in Winschoten onderzocht. Met succes, want de eerste leerlingen zijn inmiddels gestart.
Officiële start

Op 7 september ondertekenden wethouder Bard Boon van de gemeente Oldambt en Inge van Balkom van Jonx de overeenkomst voor de officiële start van het project.