Groen licht zonnepark Groningen Airport Eelde

EELDE – De subsidie Stimulering Duurzame Energie is verleend aan GroenLeven voor de aanleg van het zonnepark Groningen Airport Eelde. Hiermee is ook de laatste stap in de aanvraag goedgekeurd. Groningen Airport Eelde en GroenLeven starten nu met de voorbereidingen voor de bouw van het zonnepark. Naar verwachting wordt medio 2018 gestart met de uitvoering.

Zonnepark op middenterrein Groningen Airport Eelde
Het zonnepark wordt aangelegd op het middenterrein van de luchthaven; in de driehoek tussen taxi-, start- en landingsbaan. Het gaat om een totale oppervlakte van ruim 20 hectare. Met de opbrengst van de zonnepanelen, 20 Megawatt, kunnen ongeveer 5500 huishoudens in hun energiebehoefte worden voorzien.

Dit initiatief past goed bij de duurzaamheidsambities van samenwerkende partijen GroenLeven, Groningen Airport Eelde, de Gemeente Tynaarlo en Provincie Drenthe.

Ambitie van de toekomst: Energielandgoed
De aanleg van het zonnepark op het middenterrein is de eerste fase. Op termijn wordt gekeken naar uitbreiding van het zonnepark, bijvoorbeeld op de terminal of andere gedeelten van het luchthaventerrein.

Het zonnepark moet in de toekomst onderdeel worden van een Energielandgoed. De ambitie is rondom de start- en landingsbanen een landschapspark te maken gericht op allerlei vormen van groene energieproducten.