Zuidhorn investeert in werk voor nieuwkomers

Foto: Google Streetview

ZUIDHORN – De laatste drie jaar zijn ruim 60 volwassen nieuwkomers in de gemeente komen wonen, die zelfstandige huisvesting hebben gekregen. Deze nieuwkomers zijn voor hun inkomen grotendeels afhankelijk van de gemeente. De inzet van de gemeente is er op gericht deze nieuwkomers naar werk te leiden waarmee ze financieel onafhankelijk worden. Hiervoor is het project Werk Integreert opgezet.

 

Graag aan de slag

De nieuwkomers geven bij de gemeente aan dat ze naast inburgering en taalles nog voldoende mogelijkheden zien andere activiteiten te ontplooien. De huidige trajecten voor nieuwkomers zijn vooral gebaseerd op het behalen van de inburgering. In deze periode van economische groei vraagt de arbeidsmarkt om werknemers in diverse branches en op verschillende niveaus. Naast inburgering wil de gemeente meer inzetten op activiteiten die naar werk leiden. Mogelijke activiteiten zijn het maken van een portfolio met opleidingen en werkervaring, deelnemen aan competentietesten, doen van werkstages en het bezoeken van bedrijven.

 

Eenmalig budget

In 2017 hebben alle gemeenten een eenmalig budget ontvangen voor het effect van de verhoogde asielinstroom en de daarmee gepaard gaande participatie en integratie. Voor Zuidhorn gaat het in totaal om een bedrag van € 100.000. Om de kansen op werk voor de groep nieuwkomers te vergroten, werkt de gemeente nauw samen met Vluchtelingenwerk Noord Nederland (VWNN) en Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn (SWgZ).

 

Twee fasen

Het project Werk Integreert bestaat uit twee fasen. In fase 1 maakt de gemeente samen met SWgZ en VWNN een analyse, die bestaat uit een dossieronderzoek en afstemming met de consulent. Op basis van deze informatie vindt op individueel niveau een KNT-check (kennis, niveau en talent) plaats. Met deze uitkomsten zetten de samenwerkende organisaties samen met de nieuwkomer het verdere traject uit. De inzet van fase 2 is in januari 2018 te starten met een arbeidstraject voor 35 nieuwkomers.