“Grote machines brengen belangrijke mijlpaal ziekenhuis Scheemda dichterbij”

SCHEEMDA – “Och, en dan gaat er –uitgerekend nu- ook nog een belangrijk mechanisch onderdeel kapot”, lacht wethouder Kees Swagerman als hij hoort dat de aanleg van de persleiding naar de rioolzuiveringsinstallatie vertraging oploopt. De Oldambtster wethouder komt net de aangerukte pers tegemoet lopen om met eigen ogen de nieuwste ontwikkelingen rondom de realisatie van het Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) in Scheemda te bekijken. Het was de bedoeling dat de toegestroomde fotografen in staat werden gesteld wat plaatjes te schieten van de indrukwekkende boorexpeditie die vorige week plaats vond onder de toerit naar de A7 ter hoogte van de Graaf Adolfbrug. Het lot besliste anders. “Helaas”, weet Swagerman, “maar het geeft ons wel mooi de mogelijkheid om even bij te praten met de werklieden over datgene dat hier wel goed gaat.” En dat is nogal wat.

Eind 2012 kondigt OZG aan naar Scheemda te willen. Daar moet een splinternieuw en hypermodern ziekenhuis verrijzen. Zodra het nieuwe ziekenhuis begin 2018 in gebruik wordt genomen moeten de twee ziekenhuizen die nu de Ommelander Ziekenhuis Groep vormen dicht. Aanvankelijk was er een hoop te doen omtrent de nieuwe locatie van het ziekenhuis. Zuidbroek zou bedrijfsmatig de beste locatie zijn geweest. Dat zou echter ook betekenen dat het ziekenhuis niet nabij stedelijk gebied ligt. Bovendien zien de inwoners van Winschoten het ziekenhuis liever dichter bij huis gebouwd worden. De druk vanuit de bevolking is groot genoeg om het provinciebestuur te doen besluiten Scheemda-West aan te wijzen als bouwlocatie. Eind 2013 worden daarvoor ook de benodigde vergunningen verleent. Ook wordt in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) een geschikte partner gevonden om mee samen te werken en kennis uit te wisselen. “Onze samenwerking met het UMCG is ontzettend belangrijk. Niet alleen kunnen we hierdoor ook in de toekomst blijven voldoen aan de steeds scherpere kwaliteitsnormen. Maar door de samenwerking met de artsen in het UMCG halen we ook heel veel kennis en kunde naar het Ommelander Ziekenhuis. Er is veel samenwerking rond de patiëntenzorg”, laat het OZG weten. Nog eens twee jaar later wordt de samenwerking nog nauwer als UMCG de OZG overneemt. Er wordt overeenstemming bereikt met de financiers en betrokken partijen committeren zich aan het project. In 2015 wordt er een begin gemaakt met het nieuwe ziekenhuis van Oost-Groningen en gaat de bouw van start. Begin 2018 moet het ziekenhuis klaar zijn om de eerste patiënten te kunnen behandelen.

Aardbevingsbestendig en duurzaam

Ruim 110 miljoen kost het project aan de rand van Scheemda. Met merendeel wordt gelapt door ABNAMRO en Siemens. Beide bedrijven nemen gezamenlijk 58 miljoen euro voor hun rekening, waarbij de Siemens-afdeling Healthcare het contract krijgt om medische technologie te mogen leveren en onderhouden. Verder wordt het project gefinancierd met achtergestelde leningen van de Provincie Groningen (10 miljoen euro), UMCG (7 miljoen euro) en borgt het Waarborgfonds voor de zorgsector een lieve som van 22 miljoen euro. Helaas noodzakelijk in de regio is het aardbevingsbestendig maken van het gebouw. Het brengt 13 miljoen euro aan meerkosten met zich mee, die gedekt worden uit een bijdrage van de NAM die deze rekening heeft opgepakt. Daarnaast zal het ziekenhuis aan alle moderne eisen ten aanzien van duurzaamheid voldoen. Veel daglicht en logische looplijnen voor artsen en patiënten moeten het verblijf zo aangenaam mogelijk maken.

Indrukwekkend kunststukje

De oplevering komt met rasse schreden en mooie kunststukjes dichterbij. Er mag dan een essentieel onderdeeltje van de boor kapot zijn gegaan. Het idee achter de boring en de benodigde machines zijn er niet minder indrukwekkend om. De volgende mijlpaal in de bouw van het nieuwe ziekenhuis werd vorige bereikt. Niet geheel onbelangrijk werd het gebouw aangesloten op het riool. Hiervoor legt de aannemer een persleiding van het ziekenhuis tot de rioolzuiveringsinstallatie van Scheemda aan over een afstand van 3500 meter. Geen kleinigheidje bouwtechnisch gezien, verzekert de voorman ter plaatse. “Deze grote machines hebben wij ook echt nodig”, zegt hij tegen wethouder Swagerman. “Vooraf is een plan gemaakt en deze is in de machine ingevoerd. De geplande lijnen worden precies gevolgd en geboord.” Tijdens de boring van vorige week werd een enorme lengte van 300 meter op een diepte van 16 meter overbrugd. Een hels karwei, maar het resultaat mag er zijn. De realisatie het gloednieuwe Ommelander Ziekenhuis in Scheemda is een flinke stap dichterbij gekomen. En heeft behoorlijk wat indruk gemaakt op de toegestroomde pers.

 

 

Afscheid van Delfzijl en Winschoten

WINSCHOTEN/DELFZIJL – De opening van het nieuwe Ommelander Ziekenhuis in Scheemda houdt tevens in dat medio 2018 de twee locaties van OZG in Winschoten en Delfzijl de deuren zullen sluiten. Het St. Lucas Ziekenhuis in Winschoten is de oudste van de twee. 12 januari 1926 werd het Winschoter ziekenhuis geopend, waarna het gestaag door wist te groeien. Ooit stonden er 50 bedden in het ziekenhuis. Dat zijn er tegenwoordig ruim 240. Delfzicht in Delfzijl werd gebouwd in de jaren ’60. Met het oog op de florerende haven en bijbehorende industrie zag de overheid graag een ziekenhuis verrijzen in deze contreien. Goed voor de volksgezondheid en misschien nog wel beter voor het welzijn van de werknemers in de fabrieken, luidde de motivering. In de vorige eeuw werd er regelmatig gesproken over een renovatie van het Delfzijlster ziekenhuis. Zelfs nieuwbouw passeerde nog even de revue. Uiteraard zijn deze plannen sinds 2012 van tafel, nu er vol ingezet wordt op de vervangende locatie in Scheemda. Begin 2018 dus. Dan volgt er naast een feestelijke opening in mooie Scheemda een eveneens pijnlijk afscheid van twee locaties waar veel mensen dierbare herinneringen aan hebben.