Open Dag Terra Oldekerk op 31 januari

“We richten ons op het onderwijs van nu!”

OLDEKERK – Ze zijn de ambassadeurs van de nieuwe methodiek waarmee Terra Oldekerk werkt. Als schoolcoaches zijn docenten Hilde Keun en Jannet Gervedink Nijhuis, samen met schoolleider Els de Ruijter, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de werkwijze van stichting LeerKRACHT op de school. Dit doen de dames met verve. “Het levert ons veel op, voor zowel de docent als de leerling.”

Werken met de aanpak van stichting LeerKRACHT betekent een cultuuromslag voor het hele team van Terra Oldekerk. “Hoe houden we de focus binnen deze school op het onderwijs? Hoe kunnen we als docenten ons werk verbeteren om de leerlingen voor te bereiden op de huidige maatschappij, die andere vaardigheden vraagt dan een aantal jaren geleden? Dat zijn de vragen die het team van Terra Oldekerk zichzelf stelde”, legt Hilde Keun uit. Het was tijd om te starten met het ontwikkelen van een verbetercultuur. Een passende methodiek werd gezocht én gevonden bij stichting LeerKRACHT. “In het noorden van het land zijn we een van de eerste vmbo scholen die hiermee werken. Met de vernieuwde aanpak ontwikkelen we een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. Daarin staat de kracht en de kennis van de leraar centraal, ondersteund door een schoolleiding met ambitie. Het belangrijkste doel daarbij is altijd beter onderwijs voor de leerlingen op school. We zoeken dus de dialoog over het onderwijs, zodat we meer verdieping aan kunnen brengen en meer onderwijs kunnen geven dat inspeelt op het nu”, aldus Jannet Gervedink Nijhuis.

Meer reuring tijdens pauzes

Hoe ziet die aanpak er dan uit? “In het kort: we werken met effectieve korte werksessies uitgesplitst in teams en er is een gezamenlijk lesontwerp. Daarnaast gaan we op lesbezoek bij elkaar en geven feedback én, de belangrijkste inspiratiebron, we richten ons nog meer op interactie met de leerling. Je komt hierdoor met elkaar als team, maar zeker ook met de leerling op een andere manier in gesprek. Leerlingen vertelden ons dat ze graag meer keuzevrijheid willen binnen het onderwijs. Daar gaan we mee aan de slag. Nog een voorbeeld: ze wilden graag meer reuring tijdens de pauzes. We werken dit jaar met een mooi Edukans traject, dat is een organisatie die zich inzet voor beter onderwijs in ontwikkelingslanden. Onderdeel daarvan was dat leerlingen allerlei producten gingen verkopen voor het goede doel. Volop reuring dus. Dingen vallen ook in elkaar, dat is echt mooi om te zien.”

Nieuwe manier van werken

Het ontwikkelen van een verbetercultuur vindt niet van de ene op de andere dag plaats. Het gaat in stapjes, waarbij elke volgende stap een verdieping is van de fase daarvoor. “Dat kost tijd, maar die tijd nemen we, omdat je je deze nieuwe manier van werken eigen moet maken. Zowel persoonlijk als binnen het team. Leerlingen en docenten hebben vanaf het begin al profijt van de nieuwe manier van werken. Het levert je dus in alle opzichten winst op”, vertelt Hilde Keun. De schoolcoaches begeleiden het team in een traject van twee jaar. Zij worden begeleid door een expertcoach, die vanuit de organisatie van LeerKRACHT aan de school verbonden is. “Met z’n allen zetten we de schouders eronder. Elke dag samen een beetje beter!”

Sfeer proeven tijdens Open Dag

Meer weten over Terra Oldekerk? Kom dan langs op de Open Dag op woensdag 31 januari 2018 van 15.30 tot 20.30 uur. Leerlingen en hun ouders/verzorgers hebben volop de gelegenheid om rond te kijken, sfeer te proeven en vragen te stellen aan docenten en leerlingen. Van harte welkom, op de Open Dag van Terra Oldekerk!