Provincie gaat vol voor variant zes windpark N33

MEEDEN - Moorlag windmolens bijeenkomst provincie

Medewerking Yard is nodig bij realisatie

MEEDEN – Boosheid, woede, frustratie en verdriet. De gymzaal van Meeden had geen plekje meer over toen gedeputeerde William Moorlag de resultaten van het nader onderzoek naar variant zes presenteerde. De kritiek was niet van de lucht. Storm Meeden toonde zich woedend en Lies Zondag van Tegenwind N33 werd zelfs emotioneel. Of variant zes er komt? Dat hangt af van verschillende factoren.

Moorlag heeft het al vaker benadrukt: de provincie is geen bevoegd gezag als het om windpark N33 gaat. Het gaat om een park boven de 100 MegaWatt en dat betekent dat het Rijk uiteindelijk bepaald. Heel lang was er ruimte voor vijf varianten, waarbij meer dan dertig windmolens in clusters van drie langs de N33 zouden komen te staan. Sinds maart van dit jaar staat de zesde variant op verzoek van de provincie Groningen op de agenda. Deze zesde variant legt uit dat alle windmolens ten noorden van Meeden komen te staan. “Vooropgesteld, de inwoners van Meeden hebben er niets aan, maar bij variant zes hebben ongeveer duizend woningen directe hinder van de molens, terwijl het bij variant vier gaat om meer dan vierduizend woningen”, aldus Moorlag. “De impact voor de inwoners van Meeden is groot, ik snap hun boosheid. De bewoners zitten nog in de modus wel of geen windpark, het feit is dat het Rijk al veel verder is in dit proces.” Met het inzetten op variant zes wil Moorlag er dus voor zorgen dat zo weinig mogelijk inwoners van de Veenkoloniën directe hinder ondervinden van de windmolens. Maar waarom is er geen ruimte om variant zeven van actiegroep Storm Meeden en de gemeente Menterwolde te onderzoeken? “Die tijd is er niet”, zegt Moorlag beslist. “De minister wil vaart maken met het dossier en ging met tegenzin aan de slag met de motie die met ruime meerderheid in de Tweede Kamer is aangenomen. Die motie bood dit voorjaar juist ruimte voor variant zes.”

Onzeker

Moorlag wil met het inzetten op variant zes om tafel met de gemeenten Veendam, Menterwolde en Oldambt als grensgemeente én het Rijk, om zo te trachten deze variant te bewerkstelligen. Overigens is het nog allerminst zeker of minister Kamp zal kiezen voor variant zes. “Minister Kamp heeft nadrukkelijk de voorwaarde gesteld dat Yard en RWE overeenstemming moeten vinden over de grondposities. Yard wil dat niet en wordt dus door de minister in een comfortabele zetel geholpen. Voor deze partij komt de door hen gewenste variant vier in beeld. Ik heb begrepen dat RWE wel een reëele opening ziet en daarover wil praten.” Met andere woorden, door de houding van Yard kan de minister zomaar kiezen voor variant vier. Dat zou betekenen dat het oorspronkelijke plan actueel wordt. Bij deze variant worden de molens verdeeld over drie plekken bij Ommelanderwijk, Veendam en Meeden. In dat licht zullen er meer dan vierduizend woningen directe hinder ondervinden.

MEEDEN - Moorlag windmolens bijeenkomst provincie