Wat gebeurt er met ‘t Zonnedal in Alteveer?

ALTEVEER – De fractie van de PvdA in de gemeente Stadskanaal wil duidelijkheid van het college van burgemeester en wethouders over de toekomst van openbare basisschool voor Daltononderwijs ’t Zonnedal in Alteveer. Volgens raadslid Theo Klinkhamer hebben ouders onlangs te horen gekregen dat de school na afloop van dit schooljaar de deuren gaat sluiten wegen een tekort aan leerlingen. De gemeenteraad weet officieel echter van niets. De Partij van de Arbeid is hierover ‘verbaasd en verontwaardigd’.
’t Zonnedal telt momenteel zestien leerlingen. De ondergrens ligt op 23. ‘Afgelopen juni hebben we in de raad nog het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs aangenomen en daarin staat dat als het leerlingenaantal van ’t Zonnedal voor een periode van drie jaar onder de 23 zakt, de school moet worden opgeheven. Maar op 1 oktober vorig jaar, de peildatum, waren er nog 26 leerlingen. Daarom ben ik zeer verbaasd van de ouders nu te horen dat de school volgend zomer al dicht gaat’, zegt Klinkhamer.
De snelle sluiting zou er op kunnen wijzen dat verwacht wordt dat de school de komende jaren niet weer het aantal leerlingen van 23 of meer haalt. ‘Dat zou kunnen’, zegt Klinkhamer. ‘Maar we weten er officieel dus niks van.’ De PvdA staat op het standpunt dat alle mogelijkheden moeten worden onderzocht om het openbaar basisonderwijs voor Alteveer te behouden.

klinkhamer