Piet’s Big City Week 2 ‘15

Op vrijdag 2 januari even een bloemetje gebracht naar Jan Uitham in Noorderhogebrug. De nummer 2 van de Elfstedentocht in 1963 achter Reinier Paping en voor Jeen van den Berg werd 90, vandaar mijn bezoek. Uitham is voor mij een held en elke keer wanneer ik dit tegen hem zeg pareert hij het steevast met ‘’een held op sokken zeker.’’ Als jongetje van dertien zag ik Jan Uitham op die achttiende januari tegen alle ontberingen vechten en eigenlijk was de Groninger de sterkste. Helaas maakte Jan twee fouten en dat kostte hem de eerste plaats. De uiteindelijke winnaar Paping liet hij gaan omdat hij dacht dat die het onder deze zware omstandigheden alleen toch niet zou redden en daarnaast wachtte Uitham op Van den Berg omdat deze onderweg sneeuwblind was geworden. De eerste Groninger die op een Fries wacht. Jan Uitham zit er al lang niet meer mee. Paping was de beste en ik ben toch mooi tweede. Uitham ten voeten uit. Ik heb mijn held heel vaak geïnterviewd. Op de meest vreemde plekken en onder de meest rare omstandigheden. In een grijs verleden had ik het plan geopperd om voor de televisie een programma te maken onder de noemer ‘’Kent u deze man?’’ Van de leiding mocht ik een zogeheten pilot maken, een probeersel, en ik belde Jan. ’’ Voor jou altijd’’ luidde zijn antwoord op mijn bede. Maar het wordt misschien niet uitgezonden Jan. Maakte hem niet uit. Altijd gezellig met Piet. Een week later stonden wij met camera- en geluidsman op de tweede verdieping van Vroom en Dreesmann. Kent u deze man? Bijna niemand kwam ook maar in de beurt. Jan bleef Jan. Stoïcijns met een vermakelijk lachje op de lippen. Ik bleef het proberen. Gaf aanwijzingen. Wie won de Elfstedentocht van 1963? Reinier Paping. Heel goed! En wie werd tweede? Ja, ja. Was dat geen Uithof? Bijna. Jan van den Berg? Nee, die werd derde. Jeen en geen Jan. Na een half uur zijn we maar gestopt. De man van Uithof was het meest dichtbij en voor de rest wist niemand wie de man naast mij was. Bijkans iedereen kende de winnaar, nummer twee, ho maar. Zie je nou wel zei ik tegen Jan, was nou maar gewoon met Paping meegegaan dan hadden ze allemaal geweten wie jij bent. Ach, sprak Jan, wat geeft het. We hebben toch een hoop lol gehad. Kom, we gaan koffie drinken. U begrijpt het wel, het programma is nooit van de grond gekomen. Ik heb het zelf maar gestopt onder het motto dat als het met Jan Uitham niet lukt, dan lukt het met niemand. Vandaag loopt Jan Uitham met mij aflevering 413 van Herestraat Helemaal. Molk jij vroeger als training voor de bovenbenen echt de koeien zonder kruk Jan? 2015 en ik stel hem nog vragen over 50 jaar geleden. Dan moet je toch wel echt een hele grote zijn geweest!