Bijna 4 miljoen euro beschikbaar voor Waddengebied

LauwersmeerWADDENGEBIED – Het Waddenfonds stelt ruim 3,6 miljoen euro beschikbaar voor acht projecten in het Waddengebied in de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland. Naast een financiële bijdrage aan kleine lokale initiatieven gaat het meeste geld naar projecten op het gebied van Werelderfgoed, Cultuurhistorie en Landschapsontwikkeling. In totaal wordt met de steun van het Waddenfonds 5,6 miljoen euro geïnvesteerd in het Waddengebied.

Voor het herstel van het eeuwenoude tuunwallenlandschap op Texel en het voormalige eiland Wieringen krijgt de Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer De Lieuw € 782.000,–. Tuunwallen zijn wallen van gestapelde graszoden opgevuld met zand, die vanaf 1650 op Texel en Wieringen zijn ontstaan als perceelscheiding. Vanwege de zandige en droge bodem in het duinlandschap gold het graven van sloten niet als een goed alternatief. Dit type landschap wordt cultuurhistorisch als zeer waardevol beschouwd.
Samen met de Agrarische Natuurvereniging ‘De Rotgans’ gaat De Lieuw 15 kilometer bestaande tuunwallen herstellen en waar nodig vervangen. Daarnaast wordt de ecologische kwaliteit van 30 kilometer tuunwal verbeterd. De totale kosten van het project zijn bijna één miljoen euro.

Voor het herstel van de weidsheid van het Groninger waddenkustgebied ontvangt Landschapsbeheer Groningen en de Stichting Landschap Oldambt € 708.000,– . In de loop der jaren zijn in het Oldambt veel landschapselementen aan het gebied toegevoegd waardoor de monumentale openheid is verstoord. De komende tijd worden de karakteristieke patronen en structuren in het grootschalig open waddenlandschap van de voormalige gemeente Reiderland en het zuidelijk deel van de gemeente Delfzijl versterkt. Daarbij worden ongewenste beplantingen verwijderd en groene waardevolle landschapselementen in de dorpslinten versterkt. De herwonnen kernkwaliteiten van het Oldambt worden toegankelijk en beleefbaar gemaakt met onder meer routes, excursies en informatie in bestaande bezoekerscentra. Met de uitvoering van het gehele project is bijna één miljoen euro gemoeid.
,,Met beide projecten worden historische landschappen in het Waddengebied hersteld’’, aldus voorzitter Klaas Kielstra van het Waddenfonds. ,,We maken ze zo aantrekkelijker voor toeristen om er te verblijven en te recreëren. Dat is goed voor de lokale economie van het Waddengebied.’’